Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλα τα προγράμματα σπουδών α’ κύκλου.

Η παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός του κάθε Α.Ε.Ι. καθορίζει τις διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, της παρ. 1 του ως άνω άρθρου για σοβαρούς λόγους υγείας, που αφορούν στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζονται ρητά οι κατηγορίες φοιτητών/-τριών που δύνανται, κατόπιν αίτησής τους προς την κοσμητεία της σχολής, να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, καθώς επίσης και να καθορίζει τη διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης. Οι δε προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε Α.Ε.Ι.

Ομοίως, ο εσωτερικός κανονισμός του κάθε Α.Ε.Ι. καθορίζει τη διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, για τους φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του εν λόγω άρθρου.

Επιπλέον, σημειώνεται στην παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου ότι η μη εφαρμογή των διατάξεών του από τα Α.Ε.Ι. λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) σε αυτό.

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 34 ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 58 του ιδίου νόμου, όπου προβλέπεται ρητά ότι « … το άρθρο 34 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34. Οι φοιτητές/-τριες που είναι εγγεγραμμένοι/-ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022, χωρίς την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 34 προσαύξηση ακαδημαϊκού χρόνου».

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης (άρθρα 76 και 454 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022), και άρθρο 58 του Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17.2.2021) 

Για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύουν τα παρακάτω: