Menu

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ

Η επιλογή της σειράς των μαθημάτων είναι κατ’ αρχάς ελεύθερη. Για λόγους όμως ουσιαστικούς (σωστής οργάνωσης σπουδής και χρόνου), που αφορούν κυρίως σε μαθήματα που χωρίζονται σε περισσότερα του ενός εξάμηνα, αλλά και πρακτικούς (δυσκολία ανεύρεσης αμφιθεάτρων, αν ο αριθμός των φοιτητών ενός μαθήματος δεν είναι σταθερός και υπολογίσιμος), συστήνεται να ακολουθείται το πρόγραμμα σπουδών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Σε κάθε περίπτωση, είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε διδάσκοντα να παραχωρήσει άδεια στους φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα άλλου ακαδημαϊκού έτους.

Ειδικά για τα μαθήματα της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας (εφόσον χωρίζονται σε Α΄ και Β΄) για να παρακολουθήσει κανείς το Β΄ πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στο αντίστοιχο Α΄. Για τα προαπαιτούμενα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, βλέπε στο αντίστοιχο τμήμα του Οδηγού Σπουδών.

Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική επανάληψη και ανακοινώνονται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα προσφερόμενα από το ΤΘΣ μαθήματα μπορούν, όταν το επιθυμεί ο διδάσκων και η πλειονότητα των φοιτητών και το επιτρέπει ο αριθμός των ακροατών, να μετατραπούν, εν μέρει ή στο σύνολο, από παράδοση σε σεμινάριο. Τα μαθήματα που προσφέρονται από το ΤΘΣ μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές άλλων Τμημάτων και ελεύθεροι ακροατές που δεν έχουν την ιδιότητα του φοιτητή. Εγγράφονται στη Γραμματεία, λαμβάνουν ταυτότητα ακροατή και βεβαίωση εγγραφής (δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις).

Το Σεμινάριο, στο πλαίσιο του οποίου οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση της  πτυχιακής εργασίας τους, τοποθετείται υποχρεωτικά στο τέταρτο έτος. Για τους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και εξής, η πτυχιακή εργασία εκπονείται εφόσον έχουν οι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτησή τους σε όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

 

Σχετικά με το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης, απαλλάσσονται:

 1. όσοι φοιτητές έχουν κάνει ήδη Πρακτική Άσκηση, ασχέτως από τον χρόνο εγγραφής τους στο Τμήμα (οπότε δεν μπορούν να το κατοχυρώσουν ως μάθημα).
 2. όσοι φοιτητές έχουν κάνει εγγραφή στο Τμήμα πριν από το ακαδ. έτος 2003-2004 (δεν υποχρεούνται να το πάρουν ως μάθημα, αλλά μπορούν βέβαια να το επιλέξουν, εάν θέλουν).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η  Συνέλευση του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τη διάταξη της παρ. 2ιζ του άρθρ.13 του ν. 4485/17
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρ. 82 του ν. 4485/17 και της παρ. 10 του άρθρ. 19 του ν4521/18,

ομόφωνα αποφασίζει τα εξής:

Α)  Μειώνονται τα υποχρεωτικά μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου από σαράντα τρία (43), όπως είχε αποφασιστεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σε σαράντα ένα (41) και τα μαθήματα επιλογής αυξάνονται από δώδεκα (12) σε δεκατέσσερα (14).

Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου παραμένει στα πενήντα πέντε (55) μαθήματα,  σύμφωνα με την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών κατά το  ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

Κατόπιν τούτου καταργούνται τα υποχρεωτικά μαθήματα :

 • 68Θ966 «Εισαγωγή στα είδη του μουσικού θεάτρου»
 • 68Θ604 «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄»

Β) Ορίζονται προαπαιτούμενα μαθήματα ως εξής:

 • Το μάθημα 68ΘΕ105 «Εργαλεία του θεάτρου στην εκπαίδευση» ορίζεται ως προαπαιτούμενο για το μάθημα 68ΘΕ106 «Ο θεατρολόγος εμψυχωτής: διδακτική άσκηση στο σχολείο».
 • Το μάθημα 68ΘΕ159 «Παιδαγωγική και διδακτική του θεάτρου» ορίζεται ως προαπαιτούμενο για το μάθημα 68ΘΕ158 «Θέατρο και ψηφιακές τεχνολογίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Γ) Μετατρέπεται ο τίτλος των μαθημάτων από:

 • 68ΘΣ42 «Εισαγωγή στη διδακτική της θεατρικής πράξης Α΄» και 68Θ002 «Εισαγωγή στη διδακτική της θεατρικής πράξης Β΄»

Αντίστοιχα σε:

 • 68ΘΣ42 «Εισαγωγή στη θεατρική πράξη Α΄» και
 • 68Θ002 «Εισαγωγή στη θεατρική πράξη Β΄» 

Λόγω της κατάργησης του μαθήματος της «Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄», μετατρέπεται ο τίτλος και το περιεχόμενο του υποχρεωτικού μαθήματος:

Από: 

 •  68Θ606 «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας Β΄»

Σε:

 •  68Θ606 «Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας 19ος – 20ος αιώνας».

 

Μεταβατικές διατάξεις

Λόγω της αναμόρφωσης του Προγράμματος διευκρινίζονται τα εξής:

 1. Οι φοιτητές/-τριες παλαιοτέρων ετών του ΤΘΣ στη δήλωση μαθημάτων τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πρώην κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται πλέον ως υποχρεωτικά (και ως υποχρεωτικά θα αναφέρονται στο εξής).
 2. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου είναι ο αριθμός μαθημάτων που ισχύει κατά το έτος εισαγωγής των φοιτητών.
 3. Οι φοιτητές/-τριες που έχουν εισαχθεί στο ΤΘΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τη λήψη του πτυχίου τους θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 55 μαθήματα: 41 υποχρεωτικά και 14 επιλεγόμενα.
 4. Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021τα μαθήματα που δεν προσφέρονταιπλέον ως υποχρεωτικά θα αντικαθίστανται με άλλα προσφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα ή με συγκεκριμένα μαθήματα επιλογής των διδασκόντων τους και θα δηλώνονται ως μαθήματα επιλογής, αλλά θα υπολογίζονται ως υποχρεωτικά για όλους τους εισαχθέντες των ακαδημαϊκών ετών πριν το 2020-21.

 

Διάρκεια σπουδών

Με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλα τα προγράμματα σπουδών α’ κύκλου.

Η παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζει ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός του κάθε Α.Ε.Ι. καθορίζει τις διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, της παρ. 1 του ως άνω άρθρου για σοβαρούς λόγους υγείας, που αφορούν στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Με την παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζονται ρητά οι κατηγορίες φοιτητών/-τριών που δύνανται, κατόπιν αίτησής τους προς την κοσμητεία της σχολής, να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, καθώς επίσης και να καθορίζει τη διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης. Οι δε προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε Α.Ε.Ι.

Ομοίως, ο εσωτερικός κανονισμός του κάθε Α.Ε.Ι. καθορίζει τη διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, για τους φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του εν λόγω άρθρου.

Επιπλέον, σημειώνεται στην παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου ότι η μη εφαρμογή των διατάξεών του από τα Α.Ε.Ι. λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) σε αυτό.

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 34 ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 58 του ιδίου νόμου, όπου προβλέπεται ρητά ότι « … το άρθρο 34 ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στα Α.Ε.Ι. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ύστερα. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34. Οι φοιτητές/-τριες που είναι εγγεγραμμένοι/-ες σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι., κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022, χωρίς την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 34 προσαύξηση ακαδημαϊκού χρόνου».

 

Πρακτικά αυτό σημαίνει πώς οι φοιτητές/-τριες, ανάλογα με το έτος εισαγωγής τους, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους:

Α) οι εισακτέοι των ετών 2016 έως και το 2021, μέχρι τις 31/8/2027.

Β) οι εισακτέοι παρελθόντων ετών (από το 2015 και πριν), μέχρι τις 31/8/2025.