Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι.  ή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται, κατά περίπτωση, από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στο https://eprotocol.uoa.gr/από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος, ώστε να ενημερώνονται με ευθύνη τους για τις ημερομηνίες ή όποιες άλλες αλλαγές προκύψουν.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα: Το Θέατρο της Αρχαιότητας, Ευρωπαϊκή Δραματολογία, Το Ελληνικό Θέατρο των Νεότερων Χρόνων.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 

Α) Πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Αντίγραφο Πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Β) Πτυχιούχων Δραματικών σχολών υπερδιετούς φοίτησης:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Αντίγραφο πτυχίου δραματικής σχολής με πιστοποίηση από την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας ή Πολιτισμού (ευκρινές φωτοαντίγραφο)
 • Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2024-25

 

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Αισχύλου: Πέρσαι
 2. Αισχύλου: Επτά επί Θήβας
 3. Αισχύλου: Ικέτιδες
 4. Αισχύλου: Προμηθεύς Δεσμώτης
 5. Αισχύλου: Αγαμέμνων
 6. Αισχύλου: Χοηφόροι
 7. Αισχύλου: Ευμενίδες
 8. Gregory, Justina (επιμ.). Όψεις και θέματα της αρχαίaς ελληνικής τραγωδίας. Μετ. Μαρία Καίσαρ, Όλγα Μπεζαντάκου, Φιλιώ Φιλίππου, επιμ: Δ.Ι. Ιακώβ. Αθήνα:. Παπαδήμας, 2010.
 9. Sommerstein, Alan: H ζωή και το έργο του Αισχύλου. Μετ. Πολ. Πολυκάρπου. Αθήνα: Gutenberg, 2017.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 1. Σαίξπηρ: Βασιλιάς Ληρ, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας
 2. Μολιέρος: Μισάνθρωπος, Σχολείο των γυναικών
 3. Κορνέϊγ: Ελ Σίντ, Το παιχνίδι της φαντασίας
 4. Ρασίν: Φαίδρα, Ανδρομάχη
 5. Ν. Μακιαβέλλι: Μανδραγόρας
 6. Ρουτζάντε: Λα Μοσκέτα
 7. Λόπε ντε Βέγκα: Φουέντε Οβεχούνα
 8. Καλντερόν: Η ζωή είναι ένα όνειρο
 9. Μπεν Τζόνσον: Βολπόνε
 10. Κρίστοφερ Μάρλοου: Εδουάρδος Β΄
 11. Fischer-Lichte, Erika: Ιστορία ευρωπαϊκού δράματος και θεάτρου .Μετ.:Γιάννης Καλιφατίδης. Τόμ. Α΄. Αθήνα: Πλέθρον, 2012.
 12. Ταμπάκη, Άννα. Σπυριδοπούλου, Μαρία και Αλτουβά, Αλεξία: Ιστορία και δραματολογία του ευρωπαϊκού θεάτρου. Από την Αναγέννηση Στον 18ο αιώνα. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. 403σ. (e.book repository.kallipos.gr).

 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

 1. Γεώργιος Χορτάτσης: Ερωφίλη, Κατζούρμπος,Πανώρια
 2. Ανωνύμου: Η θυσία του Αβραάμ
 3. Ανωνύμου: Ζήνων
 4. Θεόδωρος Μοντσελέζε: Ευγένα
 5. Μάρκος Αντώνιος Φόσκολο : Φορτουνάτος
 6. Σαβόγιας Ρούσμελης: Οι Ψευτογιατροί
 7. Δημήτριος Γουζέλης: Ο Χάσης
 8. Ανωνύμου: Η Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου
 9. Πούχνερ, Βάλτερ. Ανθολογία νεοελληνικής δραματουργίας. Τόμ. Α´-B´. Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2006.
 10. Σπάθης, Δημήτρης. «Το νεοελληνικό θέατρο». Στον τόμο: Ελλάδα: Ιστορία και πολιτισμός. Τόμ. 10ος. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης, 1983, σσ.11-67 .


Τρόπος Διεξαγωγής και Πληροφορίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις
 

Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου (μελάνι διαρκείας), και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. Δεν επιτρέπεται το διορθωτικό υγρό (blanco) και το μη μόνιμο μελάνι.

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

 

Επισημαίνεται ότι:

Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους, το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.

Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα  αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος.