ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ" (11/7/24)

Όσοι φοιτητές δεν επέλεξαν τις Προόδους στο μάθημα "Ιστορία και Πολιτισμός της Σύγχρονης Ευρώπης", θα εξεταστούν  προφορικά την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024, από τις 12:00 μ.μ. (γρ. 817).