ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ" (2/6/24)

Η εξέταση στο μάθημα «Ιστορία του Κινηματογράφου» θα γίνει την Τρίτη, 2 Ιουλίου, στην Ιπποκράτους Α+Β, όπως έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΕΜΜΕ και θα είναι γραπτή.

Λόγω μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών/φοιτητριών στο μάθημα, η εξέταση θα γίνει ως εξής:

9-11 για τους φοιτητές/φοιτήτριες του ΕΜΜΕ

11-1 για τους φοιτητές/φοιτήτριες του τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Η ύλη του μαθήματος είναι οι σημειώσεις και η βιβλιογραφία που ανεβαίνει στο e-class.

Το e-class του μαθήματος είναι MEDIA558.

 

Αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες που θα παραδώσουν μικρού μήκους ταινία ως απαλλακτική εργασία, θα πρέπει να μου την στείλουν στο e-class μέχρι το αργότερο την Παρασκευή 28 Ιουνίου και παρουσιαστούν την ημέρα της γραπτής εξέτασης, για να υπογράψουν και να δώσουν σύντομη προφορική εξέταση. Υπάρχει ανακοίνωση στο e-class με οδηγίες για την εργασία. Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες θα παραδώσουν εργασία, θα έρθουν στην δεύτερη βάρδια της εξέτασης, δηλαδή 11-1 για την προφορική εξέταση. Η παρουσία την ημέρα της εξέτασης, όσων θα παραδώσουν εργασία είναι υποχρεωτική.

Εξέταση μαθήματος: «Εισαγωγή στην Σκηνοθεσία»

Για τους φοιτητές/φοιτήτριες ολοκληρωμένων εξαμήνων, η εξέταση στο μάθημα«Εισαγωγή στην Σκηνοθεσία» θα γίνει την Τρίτη, 2 Ιουλίου, 9-11 στην Ιπποκράτους Β, όπως έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΕΜΜΕ και θα είναι γραπτή.

Η ύλη του μαθήματος είναι οι σημειώσεις και η βιβλιογραφία που έχει ανέβει στο e-class στο χειμερινό εξάμηνο.

Το e-class του μαθήματος είναι MEDIA543.

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση είμαι στην διάθεση σας.

Η διδάσκουσα,

Βίβιαν Παπαγεωργίου