ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Β" (1/6/24)

Το μάθημα ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Β' θα εξεταστεί προφορικά τη Δευτέρα 1 Ιουλίου, στο γραφείο της διδάσκουσας (916).

Περισσότερες πληροφορίες, στο eclass του μαθήματος.

Η διδάσκουσα
Γωγώ Βαρζελιώτη