ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ε" (8/7/24)

Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να εξετασθούν προφορικά στο μάθημα "Ιστορία του Ελληνικού θεάτρου Ε΄" του κ. Γρηγόρη Ιωαννίδη τη Δευτέρα 8/7, στις 10.00, στο γραφείο του (916).