ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Γ" (10/7/24)

Οι επί πτυχίω φοιτητές στην Ιστορία Ευρωπαϊκού Θεάτρου Γ΄ θα εξεταστούν προφορικά, στο Γραφείο της διδάσκουσας (916), την Τετάρτη 10 Ιουλίου, 11.00-12.00.