ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΙΑΣΟΥ (11/9/23)

Τα μαθήματα Εισαγωγή στη Θεατρική Αγωγή Α και Β, Εισαγωγή στη Θεατρική Πράξη Α και Β και Εισαγωγή στο Θίασο. Δημιουργούμε ένα Θίασο Α και Β θα εξεταστούν τη Δευτέρα 11/9/2023 και ώρα 12:00, στην Aula.