ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟ" (4/10/23)

Το μάθημα "Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου" με διδάσκουσα την επίκουρη καθηγήτρια, κ. Κλειώ Φανουράκη, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 09.00-12.00 στην Aula.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για τη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και προτεραιότητα εγγραφής έχουν οι επί πτυχίω, οι τεταρτοετείς και τριτοετείς φοιτητές/τριες.

Λεπτομέρειες για την πορεία εξέλιξης του μαθήματος και για την εργασία στην ολομέλεια και στις ομάδες μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος:  

https://eclass.uoa.gr/courses/THEATRE330/

Καλό χειμερινό εξάμηνο!

Κλειώ Φανουράκη