ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 

Δηλώσεις μαθημάτων και δηλώσεις συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2023-2024

Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας θα πρέπει υποχρεωτικά να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα

my-studies.uoa.gr από 3/11/23 έως και 30/11/23

για να δηλώσουν τα μαθήματα, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσής τους. Ανεξάρτητα από την εγγραφή στα μαθήματα μέσω του e-class, η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων στη διεύθυνση: my-studies.uoa.gr αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις τόσο σε αυτές του Φεβρουαρίου 2024 όσο και στις επαναληπτικές του Σεπτεμβρίου 2024. 

Σημειώνεται ότι και κατά την χειμερινή περίοδο θα υλοποιηθεί η Διασύνδεση δηλώσεων μαθημάτων και συγγραμμάτων στο Π.Σ. ΕΥΔΟΞΟΣ στη διεύθυνση : 

eudoxus.gr/StudentBookSelection

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές πρώτα δηλώνουν τα μαθήματά τους στο my- studies, και μετά δηλώνουν συγγράμματα στον Εύδοξο με τον έλεγχο των μαθημάτων να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Σε περίπτωση τροποποίησης της δήλωσης στο my- studies, οι φοιτητές οφείλουν κάθε φορά να έχουν στη δήλωση τους ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ για τα οποία έχουν ήδη παραλάβει ή πρόκειται να παραλάβουν συγγράμματα κατά την τρέχουσα περίοδο.

Σύμφωνα με το έγγραφο (eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2023-24.pdf)

Οι δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές έχουν ξεκινήσει  και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22/12/2023.

Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων έχει ξεκινήσει την Πέμπτη 19/10/2023 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5/1/2024.

Το μέγιστο όριο μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές ανά εξάμηνο είναι:

1ο εξάμηνο: (8 μαθήματα)

3ο εξάμηνο: (10 μαθήματα)

5ο εξάμηνο: (12 μαθήματα)

7ο εξάμηνο: (14 μαθήματα)

9ο εξάμηνο: (14 μαθήματα)

Η Πρακτική Άσκηση και η Πτυχιακή εργασία Ι και ΙΙ δεν δηλώνoνται στο my- studies στα πλαίσια της παρούσας δήλωσης μαθημάτων.

Η καταχώρηση των μαθημάτων της Πρακτικής Άσκησης ή/ και της Πτυχιακής Εργασίας Ι/ΙΙ στον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε φοιτητή, θα πραγματοποιηθεί από τη Γραμματεία μετά την εκπόνηση και ολοκλήρωση της βαθμολόγησης της αντίστοιχης Πρακτικής Άσκησης ή/και Πτυχιακής Εργασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Γραμματεία δεν θα δεχθεί υποβολή δηλώσεων πέραν των παραπάνω ημερομηνιών. Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν από το μηχανογραφικό σύστημα ότι η δήλωσή τους έχει πράγματι καταχωρηθεί.