ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Με γνώμονα τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας φοιτητών που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματός Θεατρικών Σπουδών που είναι αντιμέτωποι με τα παραπάνω προβλήματα, να αποστείλουν, το συντομότερο δυνατό, ενημερωτικό email προς τη Γραμματεία του Τμήματός τους με θέμα

«Αδυναμία συμμετοχής στην εξέταση λόγω των φυσικών καταστροφών σε περιοχές της Θεσσαλίας».

Στο email θα πρέπει να αναφέρουν τα εξής στοιχεία:

  • Το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου του/της φοιτητή/τριας
  • Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του/της φοιτητή/τριας
  • Τα μαθήματα (τίτλος και κωδικός μαθήματος, ημερομηνία εξέτασης) στα οποία δεν κατέστη δυνατό ή δε δύναται να προσέλθουν λόγω της έκτακτης κατάστασης και τον Διδάσκοντα του μαθήματος.
     

*Σημειώνεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μαθήματα αυτά να έχουν συμπεριληφθεί στις σχετικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ακαδ. έτους (2022-2023).