ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023