Αρχική » Σπουδές

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ο οργανισμός που προσφέρει ολοκληρωμένες σπουδές στην επιστήμη του θεάτρου σε επίπεδο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό.

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει διεθνή προσανατολισμό (κατεξοχήν ευρωπαϊκό) με επίκεντρο τα ελληνικά φαινόμενα. Τα κύρια ενδιαφέροντά του είναι τρία: η ιστορία του θεάτρου, η θεωρία του θεάτρου και η ανάλυση της παραγωγής της θεατρικής παράστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου από την αρχαιότητα ως σήμερα και, όπως είναι φυσικό, ιδίως του ελληνικού – αρχαίου, νεότερου και σύγχρονου – καθώς και στη θεατρολογική ανάλυση δραματικών κειμένων από την ευρωπαϊκή και την ελληνική δραματουργία.

Για ενημέρωση στα Προγράμματα σπουδών επισκεφθείτε τις σελίδες Προπτυχιακές Σπουδές και Μεταπτυχιακές Σπουδές.