ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 – 2024

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την εγγραφή τους στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Φιλοσοφική Σχολή.

Πρακτικό αποσφράγισης γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024