ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α" & "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Α" (2/7/24)

Το μάθημα "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α΄" θα εξεταστεί για τους φοιτητές επί πτυχίω προφορικά, την Τρίτη 2 Ιουλίου, στις 12.00, στο γραφείο της διδάσκουσας (916).

Το μάθημα "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Α΄" θα εξεταστεί για τους φοιτητές επί πτυχίω προφορικά, την Τρίτη 2 Ιουλίου, στις 13.00,  στο γραφείο της διδάσκουσας (916).