Αρχική » Το Τμήμα

 Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει σκοπό:

  • Να προάγει την επιστήμη του θεάτρου.
  • Να καλλιεργεί την Τέχνη και συγχρόνως να διατηρεί, να αξιοποιεί και να προβάλλει την πλούσια ελληνική κληρονομιά.
  • Να μεταδίδει τη γνώση με τη συστηματική μελέτη και έρευνα στον τομέα του θεάτρου.
  • Να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν στους πτυχιούχους του επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.
  • Να καταρτίζει εξειδικευμένα στελέχη και άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό για τις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτιστικών φορέων και της εκπαίδευσης

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος

Η επίσκεψη των αξιολογητών πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη Φιλοσοφική Σχολή τον Φεβρουάριο 2014.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Έκθεσης πιέστε εδώ.