Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

 

 

Τί είναι

Το κατ’ επιλογήν Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι ένα πρόγραμμα εξειδίκευσης στην παιδαγωγική και διδακτική του θεάτρου, το οποίο εντάσσεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Προσφέρεται στους φοιτητές, μελλοντικούς θεατρολόγους, οι οποίοι φοιτούν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ειδικού αυτού προγράμματος οδηγεί στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μαζί με το Πτυχίο του Τμήματος, επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών ή σε άλλη θέση που απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα εκπαιδευτικού.


Η νομοθεσία

Ο Νόμος 4186/2013 άρθρο 36 παρ. 22, εδάφ. ε΄ προβλέπει ότι «για όσους φοιτητές έχουν εισαχθεί σε Τμήματα Α.Ε.Ι. από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα με σκοπό το διορισμό ή την πρόσληψή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ισχύουν οι κείμενες, πριν την ισχύ του ν. 3848/2010 κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις».

Με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Ν. 3848/2010 και το άρθρο 36 παρ. 22 εδαφ. α΄ και ε΄ του Ν. 4186/2013, όσοι εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 και εφεξής θα πρέπει να έχουν βεβαιωμένη την παιδαγωγική επάρκεια με την παρακολούθηση σχετικού προγράμματος, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ και να διοριστούν στην εκπαίδευση.

Η πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, που εξασφαλίζεται με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ισχύει με τη διαπιστωτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας υπ. αρ. 1536/Δ2  που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 82/19 Ιανουαρίου 2015, τεύχος Β΄, και αναφέρεται στο παρακάτω ειδικό πρόγραμμα.

 

Διάρθρωση του Π.Π.Δ.Ε. και προδιαγραφές

Το Π.Π.Δ.Ε. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στις τρεις θεματικές περιοχές που προβλέπονται από τον νόμο.

Για να αποκτήσει κάποιος την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει οκτώ (8) τουλάχιστον μαθήματα παιδαγωγικού χαρακτήρα, τα οποία κατανέμονται στις τρεις θεματικές περιοχές που προβλέπονται από τον νόμο.

                                                    

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Οι ειδικευόμενοι στο Π.Π.Δ.Ε. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών υποχρεούνται να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα, από μια «τράπεζα μαθημάτων» που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράδειγμα μαθημάτων που περιλαμβάνουν τα Π.Π.Σ. του Φ.Π.Ψ. το 2016-17 και θεωρούνται κατάλληλα για να καλύψουν ανάγκες του Π.Π.Δ.Ε. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι τα εξής:

 

Τομέας Παιδαγωγικής

 • Παιδαγωγική
 • Παιδαγωγική ψυχολογία
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Θεωρία και πράξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Ειδική αγωγή
 • Σύγχρονες θεωρίες μάθησης

 

Τομέας Ψυχολογίας

 • Κοινωνική ψυχολογία Ι
 • Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ
 • Ψυχολογία της επικοινωνίας
 • Σχολική ψυχολογία
 • Ψυχολογία των δυσκολιών μάθησης

Κάθε ένα από τα πιο πάνω μαθήματα διδάσκεται 3 ώρες εβδομαδιαίως (x 13 εβδομάδες = 39 ώρες το εξάμηνο). Συνεπώς, με δύο (2) μαθήματα «υποχρεωτικά επιλογής», οι εκπαιδευόμενοι του Π.Π.Δ.Ε. Θεατρικών Σπουδών καλύπτουν συνολικά 78 ώρες διδασκαλίας στην 1η Θεματική περιοχή.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Οι ειδικευόμενοι στο Π.Π.Δ.Ε. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς:

Τέσσερα (4) μαθήματα «κορμού» του Π.Π.Δ.Ε. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τα οποία προσφέρονται στο 1ο - 6ο εξάμηνο των σπουδών τους. Τα μαθήματα αυτά είναι: 

 

1)  Εισαγωγή στη θεατρική αγωγή Α´.

2)  Εισαγωγή στη θεατρική αγωγή Β´.

3)  Eισαγωγή στη διδακτική της θεατρικής πράξης Α´.

4)  Eισαγωγή στη διδακτική της θεατρικής πράξης Β´.

 

Τα δύο πρώτα από τα πιο πάνω μαθήματα διδάσκονται έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως. Συνεπώς, το σύνολο ωρών κάθε ενός από τα παραπάνω μαθήματα είναι 78 ώρες (6 Χ 13 =78). Το σύνολο και των δύο μαθημάτων είναι 156 ώρες (2 Χ 78).

Το τρίτο και το τέταρτο μάθημα διδάσκονται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως. Συνεπώς, το σύνολο ωρών κάθε μαθήματος  από τα παραπάνω, είναι 39 ώρες (3 Χ 13 = 39). Το σύνολο των ωρών και των δύο μαθημάτων είναι 78 (2 Χ 39).

Συνεπώς, με τέσσερα (4) μαθήματα μάθησης και διδασκαλίας, οι εκπαιδευόμενοι του Π.Π.Δ.Ε. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών καλύπτουν συνολικά 234 ώρες διδασκαλίας στη 2η θεματική περιοχή.


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

Οι ειδικευόμενοι στο Π.Π.Δ.Ε. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών υποχρεούνται να συμμετάσχουν στα εξής δύο (2) μαθήματα που περιλαμβάνονται στο Π.Π.Σ. του Τμήματος, αλλά προσφέρονται αποκλειστικά στους εκπαιδευόμενους της ειδίκευσης. Τα υποχρεωτικά αυτά μαθήματα είναι τα εξής:

1)    Εργαλεία του θεάτρου στην εκπαίδευση

2)    O θεατρολόγος εμψυχωτής. Διδακτική άσκηση στο σχολείο

Το πρώτο από τα δύο αυτά μαθήματα προσφέρεται στο 7ο εξάμηνο, και στοχεύει στην προετοιμασία των θεατρολόγων για την ενασχόληση στην σχολική τάξη, μέσω σεμιναρίων και ασκήσεων στην πανεπιστημιακή τάξη. Διδάσκεται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, αλλά απαιτεί μία (1) επιπλέον ώρα την εβδομάδα για ασκήσεις, παρακολούθηση μέσω ηλεκτρονικής τάξης βιντεοσκοπημένων μαθημάτων στη σχολική τάξη, καθώς επίσης και κατ’ οίκον εργασίες. Έτσι, το μάθημα «Εργαλεία του θεάτρου στην εκπαίδευση» προσφέρει τέσσερις (4)  εβδομαδιαίες ώρες μαθήματος (x 13 εβδομάδες = 52 ώρες το εξάμηνο). Σημειώνεται ότι το μάθημα αυτό είναι προαπαιτούμενο για τη Διδακτική Άσκηση των εκπαιδευομένων στο σχολείο.

Το δεύτερο μάθημα προσφέρεται στο 8ο εξάμηνο,[1] και προβλέπει παρακολούθηση μαθημάτων στο σχολείο και διδακτική εξάσκηση 8 περίπου εβδομάδων (40 περίπου ωρών), καθώς και σεμινάρια για αναστοχασμό και ειδικές γραπτές ή προφορικές εργασίες σχετικά με τη διδακτική πράξη.  Υπολογίζονται 5 εβδομαδιαίες ώρες για εκπαίδευση και άσκηση (x 13 εβδομάδες = 65 ώρες το εξάμηνο).

Συνεπώς, με δύο (2) μαθήματα ειδικής διδακτικής και πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι του Π.Π.Δ.Ε. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών καλύπτουν συνολικά 117 ώρες διδασκαλίας στην 3η θεματική περιοχή.

Συνοψίζοντας, οι φοιτητές του Τμήματος, που εισάγονται από το ακαδ. έτος 2013-2014 και εφεξής, και επιθυμούν να αποκτήσουν με το πέρας των σπουδών τους και την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, πρέπει να επιλέξουν να εξεταστούν και στα τέσσερα μαθήματα από τις θεματικές περιοχές 1 και 3 (Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση). Τα τέσσερα αυτά μαθήματα επιλογής, μαζί με τα τέσσερα υποχρεωτικά της θεματικής περιοχής 2 (Θέματα μάθησης και διδασκαλίας) που υπάρχουν στον κορμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, συνθέτουν τον αριθμό των οκτώ (8) μαθημάτων που είναι απαραίτητα για την παροχή της πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η οποία θα χορηγείται από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Στον συγκεντρωτικό πίνακα πιο κάτω βλέπουμε πως κατανέμονται οι 33 πιστωτικές μονάδες (ECTS) που προβλέπονται για το Π.Π.Δ.Ε. του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, και πόσα μαθήματα ανά θεματική περιοχή.

 

Πίνακας μαθημάτων

 

Εξά

μηνο

ΜΑΘΗΜΑ

7/αίες

διδ. ώρες

ECTS

A΄-Η΄

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ - Μάθημα επιλογής* από τράπεζα μαθημάτων προσφερόμενων από το Φ.Π.Ψ.

3

3

Α΄-Η΄

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ - Μάθημα επιλογής* από τράπεζα μαθημάτων προσφερόμενων από το Φ.Π.Ψ.

3

3

Α΄

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ -  Υποχρεωτικό** μάθημα: Εισαγωγή στη θεατρική αγωγή Α´.

6

5

Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ -  Υποχρεωτικό** μάθημα: Εισαγωγή στη θεατρική αγωγή Β´.

6

5

Ε΄

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ -  Υποχρεωτικό** μάθημα: Eισαγωγή στη διδακτική της θεατρικής πράξης Α´.

3

4

ΣΤ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ -  Υποχρεωτικό** μάθημα: Eισαγωγή στη διδακτική της θεατρικής πράξης B´.

3

4

Ζ΄

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ - Μάθημα επιλογής*: Εργαλεία του θεάτρου στην εκπαίδευση.

4

4

Η΄

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ - Μάθημα επιλογής*: O θεατρολόγος εμψυχωτής. Διδακτική άσκηση στο σχολείο.

5

5

 

Σύνολο πιστωτικών μονάδων προγράμματος: ECTS 33

 

Σύνολο πιστωτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου: ECTS 240

 

*Mάθημα επιλογής: Το δηλώνουν όσοι θέλουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

**Υποχρεωτικό μάθημα: Πρέπει να το πάρουν όλοι οι φοιτητές.

 


[1] Το ακαδημ. έτος 2016-2017, το συγκεκριμένο μάθημα θα προσφερθεί στο χειμερινό εξάμηνο.

Άσκηση διδακτικής του θεάτρου στο Σχολείο

Μετά από πρόταση των Ραλλείων Προτύπων Πειραματικών Σχολείων το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει συνάψει Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος, της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, της εκπαιδευτικής έρευνας πεδίου στο επίπεδο του σχολείου και της υπόστηριξης των ομίλων Θεάτρου που λειτουργούν στο σχολείο.

Ήδη, στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και στο εαρινό εξάμηνο 55 φοιτητές του Τμήματος πραγματοποίησαν διδακτική άσκηση στο σχολείο αυτό.

Παράλληλα, το ίδιο έτος, 44 φοιτητές συμμετείχαν στις δραστηριότητες του μαθήματος θεατρικής αγωγής στο 1ο Δημοτικό σχολείο Βριλησσίων. Σκοπός του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι η σύσταση ενός δικτύου εκπαιδευτικών κοινοτήτων όπου οι φοιτητές με την υποστήριξη μέλους ΔΕΠ θα ασκούνται στην ειδική διδακτική του μαθήματος του θεάτρου στην εκπαίδευση με σκοπό:

 • την εξοικείωση των ασκουμένων σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας του θεάτρου στην εκπαίδευση,
 • την εφαρμογή της θεωρίας και των εργαστηριακών ομαδικών ασκήσεων σε σχολικό περιβάλλον,
 • τη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων,
 • τον σχεδιασμό μαθημάτων και την καθοδηγούμενη δειγματική διδασκαλία,
 • τη συζήτηση και τον στοχασμό με τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό,
 • την αυτοαξιολόγηση και ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
 • την κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού-εμψυχωτή.

 Επικοινωνία για το Πρόγραμμα: Ιωσήφ Βιβιλάκης Email: ivivilak[at]theatre.uoa[dot]gr