Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές

Χρήσιμες πληροφορίες για εγγραφές πρωτοετών φοιτητών, κατατακτήριες εξετάσεις και μετεγγραφές φοιτητών

Oνομασία του τίτλου σπουδών: Πτυχίο θεατρικών σπουδών

Επίπεδο του τίτλου:  Προπτυχιακό

Απαιτήσεις εισαγωγής:

  • Πανελλήνιες εξετάσεις

  • Κατακτήριες εξετάσεις

  • Ειδικές κατηγορίες

Απαιτήσεις του προγράμματος:

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε μαθήματα υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής. Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να συγγράψουν μία διπλωματική εργασία.

Η εξέταση γίνεται προφορικά/γραπτά, μέσω εργασίας ή συνδυαστικά με τους προηγούμενους τρόπους.

Περιγραφή του προγράμματος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Eπαγγελματικό καθεστώς: Για την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα επαρκεί το πτυχίο.

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές : Πρόσβαση κατόπιν εξετάσεων σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Σύστημα βαθμολογίας, κατανομή βαθμών:

Η βαθμολογική κλίμακα με την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των φοιτητών είναι δεκαβάθμια (0-10).

Άριστα : 8,50-10,00

Λίαν Καλώς: 6,50- 8,49

Καλώς: 5,00- 6,49

Ανεπιτυχώς: 0,00-4.99

Ο ελάχιστος προαγώγιμος βαθμός είναι το 5.

Επίσημη διάρκεια του προγράμματος : 8 εξάμηνα 240 ECTS

Tρόπος σπουδών : Πλήρης φοίτηση