Αρχική » Σπουδές » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακό δίπλωμα

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Από το κείμενο στη σκηνή. Το ελληνικό θέατρο σε διάλογο με το παγκόσμιο» από το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015.

Το Τμήμα απονέμει τον τίτλο ο οποίος αντιστοιχεί στον πρώτο κύκλο σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Από το κείμενο στη σκηνή. Το ελληνικό θέατρο σε διάλογο με το παγκόσμιο» στους εξής τομείς:

  1. Ελληνικό θέατρο:

α. Το αρχαίο θέατρο και η πρόσληψή του

β. Από το Κρητικό θέατρο ώς τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία

2. Παγκόσμιο θέατρο: από το κείμενο στη σκηνή

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση του Π.Μ.Σ. (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων) μέρος των μαθημάτων μπορεί να διδάσκεται και σε άλλες ξένες γλώσσες.

 

Πρόγραμμα των μαθημάτων

Κωδικοί μαθημάτων Διδακτικές μονάδες Πιστωτικές μονάδες (ECTS) Συντελεστές
Α´ ΕΤΟΣ      
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)      
ΘΜΜ 1 Μεθοδολογία της έρευνας-Εκδοτική κειμένων 2 6 1
ΘΜΜ 2 Το αρχαίο θέατρο και η πρόσληψή του 2 6 1
ΘΜΜ 3 Ανάλυση παράστασης 2 6 1
ΘΜΜ 4 Eπιλεγόμενο* 2 6 1,5
ΘΜΜ 5 Επιλεγόμενο* 2 6 1,5
       
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)      
ΘΜΜ 6 Μεγάλη εργασία (ελεύθερη) 4 12 1,5
ΜΜΘ 7 Θεατρική μετάφραση: θεωρία και πράξη 2 6 1
ΘΜΜ 8 Ζητήματα νεοελληνικού θεάτρου 2 6 1
ΘΜΜ 9 Επιλεγόμενο* 2 6 1,5
       
Β΄ ΕΤΟΣ      
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 2 6 1
ΘΜΜ 11 Σύγχρονο θέατρο και πρωτοπορίες του θεάτρου 2 6 1
ΘΜΜ 12 Θεωρία θεάτρου και δράματος 2 6 1
ΜΜΘ 13 Εργαστήριο δραματολογικών και σκηνικών πρακτικών 2 6 1
ΘΜΜ 14 Επιλεγόμενο* 3 6 1,5
ΘΜΜ 9 Ζητήματα παγκόσμιου θεάτρου 2 6 1
       
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ)      
ΔΙΜΠ: Δι(πλωματική εργασία) Μ(εταπτυχιακού)Π(ρογράμματος) 10 16 2
ΥΜΠ: Υ(ποστήριξη) Μ(εταπτυχιακού) Π(ρογράμματος). 5 14 2
ΑΘΡΟΙΣΜΑ   120  

 

*Ενδεικτικά επιλεγόμενα μαθήματα

Iστορία του παγκόσμιου θεάτρου

Παγκόσμια δραματολογία

Λυρικό θέατρο

Ευρωπαϊκός πολιτισμός

Ιστορία της τέχνης

Ιστορία της σκηνογραφίας

Εφαρμογές του θεάτρου

Νέες τεχνολογίες και θέατρο

Συγγραφή δραματικού έργου

Παραγωγή θεατρικής παράστασης