Αρχική » Σπουδές » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μετά από απόφαση της συγκλήτου 29ης-11-2016, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και επιθυμούν να ορκιστούν, πρέπει να αναρτήσουν την διπλωματική τους εργασία στο ψηφιακό αποθετήριο «Πέργαμος» και μετά να καταθέσουν την αίτηση ορκωμοσίας στην Γραμματεία ΠΜΣ.

 Αίτηση και οδηγίες κατάθεσης στο ψηφιακό αποθετήριο Πέργαμος των διπλωματικών, μεταπτυχιακών διπλωματικών και διδακτορικών εργασιών