Αρχική » Προκηρύξεις » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή Προκήρυξης

12.02.2018

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-18

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπεύθυνη δήλωση