Αρχική » Προκηρύξεις

Προκηρύξεις

11-05-2021

Έγκριση προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης υποτρόφων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 15903/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Π5Μ46ΨΖ2Ν-8ΑΗ),

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων...


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 274