Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

28.12.2017

Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσεως 2021 (Γεννηθέντων το έτος 2000) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής

 Στρατολογική υπηρεσία Αθήνας

Στρατολογική υπηρεσία δυτικής Αττικής

Στρατολογική υπηρεσία Πειραιά