Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

13.09.2017

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών

Αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των

ανασφάλιστων φοιτητών (όσων δεν είχαν περίθαλψη από άλλον φορέα και

ασφαλίζονταν από το ΕΚΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου

31 του ν.4452/2017 (Α'17) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016

(Α'21), δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη

από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.