Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

10.07.2019

Εξεταστική Σεπτεμβρίου - Ανακοινώσεις

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου στα μαθήματα του κ. Αλεξιάδη

Πέμπτη  26  Σεπτεμβρίου  2019

Οι φοιτητές/ τριες (και οι επί πτυχίω) θα εξετασθούν στο μάθημα 'Oπερα και Μουσικό Θέατρο  στον  20ό αιώνα Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου ώρες 12.00 - 14.00.

Επί πτυχίω φοιτητές/ τριες για την Εισαγωγή στα είδη του Μουσικού Θεάτρου, θα εξετασθούν αμέσως μετά, δηλ.  στις  14.00  (2 μ.μ.), προφορικά, στο γραφείο του  κ. Αλεξιάδη (πτέρυγα 916).

Διευκρινίζεται ότι το μάθημα επιλογής ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ (χειμ. 2018-19), δεν θα εξεταστεί τον Σεπτέμβριο, διότι όλοι οι φοιτητές/τριες που γράφτηκαν στο e-class και το παρακολούθησαν, εξετάστηκαν ήδη και βαθμολογήθηκαν στην εξεταστική  του Φεβρουαρίου.

(Για το Τμήμα Μουσικών  Σπουδών:  Διευκρινίζεται  ότι  τα  μαθήματα ΟΠΕΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΝ  20ό ΑΙΩΝΑ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟY ΘΕΑΤΡOY, δεν θα εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, διότι δεν προσφέρθηκαν  στο ΤΜΣ και δεν διδάχθηκαν στο ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019).

(10-7-19)