Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

24.06.2019

Εξέταση μαθήματος Ιστορία Κινηματογράφου Α

Η εξέταση του μαθήματος Ιστορία Κινηματογράφου Α' για τους επί πτυχίω φοιτητές 
θα πραγματοποιηθεί τη Δε υτέρα 1/7/2019 και ώρα 11.00 στο γραφείο της διδάσκουσας.
  Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ