Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

12.01.2017

Αναπλήρωση μαθήματος της καθηγήτριας κ. Κ. Πετράκου

με το έργο της Καλλιρρόης Παρρέν "Η νέα γυναίκα"

Την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου, θα γίνει αναπλήρωση του τελευταίου απολεσθέντος μαθήματος με το έργο της Καλλιρρόης Παρρέν : Η νέα γυναίκα, κανονικά στην αίθουσα 628, ώρα 3-6.


H διδάσκουσα

Κυριακή Πετράκου