Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

12.02.2018

Ανακοίνωση του κου Μάνου Στεφανίδη

Από το γραφείο του καθηγητή κ. Μάνου Στεφανίδη ανακοινώνεται ότι όλα τα γραπτά των προσφάτων εξετάσεων στα μαθήματά του που σημειώθηκαν από τους επιτηρητές για αντιγραφή – είναι περισσότερα από 20 (είκοσι) – μηδενίζονται σύμφωνα με τις πάγιες ακαδημαϊκές πρακτικές.

Ο διδάσκων

Μάνος Στεφανίδης