Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

22.05.2018

Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση (22-5-18)

Η κ/α Αλεξιάδου θα δέχεται φοιτητές και φοιτήτριες για θέματα Πρακτικής Άσκησης κάθε Τρίτη και ώρα 11:00-13:00, στο γραφείο της (916).