Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

09.07.2020

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως ορκωμοσία της 17/7

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής σχολής σας γνωρίζουμε ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων της περιόδου Φεβρουαρίου 2020 του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, ώρα 11.00 π.μ.

Για την συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία θα πρέπει να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας secr@theatre.uoa.gr συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη έως την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση. (πατήστε εδώ)

Στη συνέχεια, θα σας σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε στην υπεύθυνη δήλωση το σχετικό Link για να συνδεθείτε την ώρα της ορκωμοσίας.

Κατά την είσοδό σας στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει, για τη διακρίβωση της παρουσίας σας, να αναγράψετε το πλήρες όνομά σας.

Για την απόκτηση του πτυχίου σας η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία είναι υποχρεωτική.

Το αντίγραφο πτυχίου σας θα μπορείτε να το παραλάβετε δια ζώσης, μετά το πέρας της ορκωμοσίας από τη Γραμματεία του Τμήματος ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ