Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

02.07.2020

Ανακοινώσεις σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων

2-7-20

Θέατρο της Αρχαιότητας Στ’

Ανακοίνωση: Δήλωση συμμετοχής σε εξετάσεις με φυσική παρουσία

Όποια/ος φοιτήτρια/τής δεν έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξ αποστάσεως προφορική εξέταση παρακαλείται να υποβάλει σχετική δήλωση στον ειδικό χώρο που έχει δημιουργηθεί στην ενότητα «Συζητήσεις» της η-τάξης έως τις 5 Ιουλίου 2020

Η Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Κείμενο: «Δεν μπορώ να συμμετάσχω στην προφορική εξ αποστάσεως εξέταση του ήδη δηλωθέντος μαθήματος Θέατρο της Αρχαιότητας Στ’ για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο και επιθυμώ να εξεταστώ με φυσική παρουσία»

 2. Όνομα - Επώνυμο - Αριθμός Μητρώου

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο αμφιθέατρο 426 και ώρα 14:00 έως 16:30

----------

"ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Α" Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Α" ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 426, ΩΡΕΣ 10.00-14.00.

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Β" Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Β" ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 426, ΩΡΕΣ 10.00-14.00.

"ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α" Η ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α" ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 2η ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 426, ΩΡΕΣ 12.00-14.00.

-----------

Ανακοίνωση για τα μαθήματα της γ. Βαρζελιώτη

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα της γ. Βαρζελιώτη, θα λάβουν άμεσα οδηγίες μέσω του e-class.

Γ. Βαρζελιώτη

-----------

Εξετάσεις μαθημάτων κας Στιβανάκη

Τετάρτη 1η Ιουλίου 2020, 10:00 π.μ.: Εισαγωγή στη Θεατρική Αγωγή Β΄ (68ΘΣ46). Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ευανθία Στιβανάκη. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (με προϋπόθεση την εκπόνηση εργασίας).

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, 10:00: Εισαγωγή στη Διδακτική της Θεατρικής Πράξης Β΄ (68Θ002). Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ευανθία Στιβανάκη. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (με προϋπόθεση την εκπόνηση εργασίας).

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, 10:00-12:00: Ένας Θίασος. Δημιουργούμε ένα Θίασο Β' (68ΘΕ109). Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Ευανθία Στιβανάκη. Προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (με προϋπόθεση την εκπόνηση εργασίας).

Οι υπερσύνδεσμοι της σύγχρονης εξέτασης θα είναι οι ίδιοι με αυτούς στους οποίους πραγματοποιήθηκε η εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία.

Η διδάσκουσα

-----------

Θέατρο της Αρχαιότητας Στ’

Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Σύμφωνα με την από 28/5/20 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΜΛΓ46ΨΖ2Ν-ΥΝΞ) της Συγκλήτου του ΕΚΠΑσχετικά με τον καθορισμό τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ, σας ενημερώνω ότι οι εξετάσεις για το μάθημα Το Θέατρο της Αρχαιότητας Στ’ θα πραγματοποιηθούν προφορικά, εξ αποστάσεως κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 (Α-Λ) - 12:00-16:00.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 (Μ-Ω) - 12:00-16:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες/οι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον ειδικό χώρο της η-τάξης από την Δευτέρα 22 Ιουνίου έως την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020.

Δικαίωμα στον συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης έχουν ανεξαιρέτως όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες που είναι εγγεγραμμένες/οι στο μάθημα συμπεριλαμβανομένων και των επί πτυχίω.

Από την εξέταση απαλλάσσονται όσες/οι έχουν καταθέσει τις απαιτούμενες πέντε (5) εργασίες.

Όσες/οι έχουν καταθέσει εργασίες αλλά δεν έχουν καταθέσει τον απαιτούμενο αριθμό των πέντε (5) εργασιών για την απαλλαγή τους καλούνται στην προφορική εξ αποστάσεως εξέταση (για το βαθμό τους θα ληφθούν υπόψη οι κατατεθείσες εργασίες).

Όσες/οι κατέθεσαν πέντε (5) εργασίες που κρίνονται ανεπαρκείς θα ειδοποιηθούν με σχετικό email από τον διδάσκοντα έως τις 20 Ιουνίου 2020 προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή στην προφορική εξ αποστάσεως εξέταση.

Σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής και το τρόπο εξέτασης οι ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι:

 1. Έως τις 5 Ιουλίου 2020 πρέπει να καταθέσουν Δήλωση Συμμετοχής στον ειδικό χώρο συζητήσεων που έχει δημιουργηθεί στην η-τάξη η οποία θα περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο:

«Επιβεβαιώνω τη συμμετοχή μου στην προφορική εξ αποστάσεως εξέταση του ήδη δηλωθέντος μαθήματος Θέατρο της Αρχαιότητας Στ’ για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο».

Όνομα - Επώνυμο - Αριθμός Μητρώου (& Προαιρετικά: Αριθμός Τηλεφώνου)

 1. Η σειρά εξέτασης θα ακολουθήσει τη σειρά κατάθεσης των δηλώσεων συμμετοχής στον ειδικό χώρο συζητήσεων που έχει δημιουργηθεί στην η-τάξη κατά την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν κάποια/ος φοιτήτρια/τής δεν έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση με τον προτεινόμενο τρόπο, παρακαλείται να ειδοποιήσει τον διδάσκοντα με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής Πλάτων Μαυρομούστακος

 ----------

Ανακοίνωση για τα μαθήματα "Θέατρο της Αρχαιότητας Α, Β, Γ, Δ, Ε": Οι προφορικές δια ζώσης εξετάσεις των μαθημάτων "Θέατρο της Αρχαιότητας Α, Β, Γ, Δ, Ε" θα πραγματοποιηθούν την ώρα και μέρα που ήδη ορίστηκε (Παρασκευή, 26 Ιουνίου, 10.00-13.00) στο αμφιθέατρο 428. Λόγω του μεγάλου αριθμού εξεταζομένων στα παραπάνω μαθήματα (εξ αποστάσεως και δια ζώσης), και των περιορισμών που οι νέες συνθήκες επιβάλλουν, δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στον ήδη επιλεγμένο από τους φοιτητές τρόπο εξέτασης, ούτε και μεταγενέστερη εγγραφή/προσθήκη στο σύστημα.

Η διδάσκουσα, Ι. Ρεμεδιάκη

-------------

Εισαγωγή στην Ιστορία της Υποκριτικής και της Σκηνοθεσίας Α’

Σύμφωνα με την από 28/5/20 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΜΛΓ46ΨΖ2Ν-ΥΝΞ) της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ σχετικά με τον καθορισμό τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ, σας ενημερώνω ότι οι εξετάσεις για το μάθημα Εισαγωγή στην Ιστορία της Υποκριτικής και της ΣκηνοθεσίαςΑ' για επί πτυχίω φοιτήτριες/τές θα πραγματοποιηθούν προφορικά, εξ αποστάσεως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00-18:00. 

Οι επί πτυχίω φοιτήτριες/τές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Εισαγωγή στην Ιστορία της Υποκριτικής και της Σκηνοθεσίας Α' παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα με προσωπικό μήνυμα στην η-διεύθυνση: platon@theatre.uoa.gr

-----------

Προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων «Θέατρο της Αρχαιότητας Ε (και Α, Β, Γ)»: Οι προφορικές εξετάσεις στο μάθημα «Θέατρο της Αρχαιότητας Ε», των επί πτυχίω φοιτητών που δήλωσαν συμμετοχή στο ερωτηματολόγιο (15 φοιτητές), θα γίνει την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, 10.00-12.00. Η εξέταση θα γίνει σε ομάδες των τεσσάρων, με αλφαβητική σειρά. Στις 12.00 θα γίνει η προφορική εξέταση των επί πτυχίω φοιτητών για το «Θέατρο της Αρχαιότητας Α και Γ» (δύο φοιτητές), κι έπειτα του μαθήματος «Θέατρο της Αρχαιότητας Β», για τους (δύο) φοιτητές που δήλωσαν αδυναμία ηλεκτρονικής σύνδεσης στις γραπτές εξετάσεις. Η αίθουσα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η διδάσκουσα,

Ι. Ρεμεδιάκη

-----------

Το μάθημα ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ – ΜΑΣΚΕΣ) θα εξεταστεί με εργασία. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να στείλουν τις εργασίες τους σε μορφή pdf την Παρασκευή 10/7/2020 (όχι νωρίτερα) στο email: eledou@hotmail.com και παράλληλα να στείλουν ενημερωτικό μήνυμα στο e-class του μαθήματος.

Το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Β’ θα εξεταστεί με εργασία. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να στείλουν τις εργασίες τους σε μορφή pdf την Τετάρτη 15/7/2020 (όχι νωρίτερα) στο email: eledou@hotmail.com και παράλληλα να στείλουν ενημερωτικό μήνυμα στο e-class του μαθήματος.

Η θεματολογία των εργασιών έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Έγγραφα» του e-class του μαθήματος.

Η Διδάσκουσα
Δρ. Ελένη Δουνδουλάκη

--------

Η γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος Παιδαγωγική Ψυχολογία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 (19.00 έως 20.00) μέσω eclass (https://eclass.uoa.gr/courses/PPP230/) AΣΚΗΣΕΙΣ και webex https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=md887d313db6d140b5c38e339bf557c0d

Οι φοιτητές έχουν ενημερωθεί και μέσω eclass. Οι φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο (προφορικά ή με την χρήση επιπλέον χρόνου) και τις λεπτομέρειες (link) της εξέτασης με email.

Από τη διδάσκουσα

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

----------

Όσοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν προφορικά στο μάθημα 68Θ946 Ιστορία και Πολιτισμός της Σύγχρονης Ευρώπης που διδάσκει η κα Άννα Καρακατσούλη θα εξεταστούν την Παρασκευή 19/6/2020 στην 916 και ώρα 10:00-12:00. Θα υπάρξουν οδηγίες από την διδάσκουσα στο e-class.

Η διδάσκουσα

 

-------------

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Β'

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν δια ζώσης στο μάθημα Ιστορία του Ευρωπαϊκού Θεάτρου Β', μπορούν να προσέλθουν στη Σχολή, στην αίθουσα 916, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, και ώρες 10.00-14.00, όπου και θα εξεταστούν προφορικά.

Όσοι επιθυμούν να εξεταστούν με αυτόν τον τρόπο, παρακαλούνται να το δηλώσουν στη διδάσκουσα με email.

Δικαίωμα στον συγκεκριμένο τρόπο εξέτασης έχουν ανεξαιρέτως όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες. Οι εξ αποστάσεως εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος θα πραγματοποιηθούν στις 6, 7 και 9 Ιουλίου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Για τις σχετικές οδηγίες, θα ακολουθήσει ανακοίνωση στο eclass.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Α' Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Το Ελληνικό Θέατρο των Νεωτέρων Χρόνων Α' παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου προφορικά, εξ αποστάσεως ή δια ζώσης. Παρακαλούνται να δηλώσουν την προτίμησή τους στο είδος εξέτασης με email στη διδάσκουσα, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές οδηγίες.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α' Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Ιστορία του Ευρωπαϊκού Θεάτρου Α' παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Ιουλίου προφορικά, εξ αποστάσεως ή δια ζώσης. Παρακαλούνται να δηλώσουν την προτίμησή τους στο είδος εξέτασης με email στη διδάσκουσα, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές οδηγίες.

Η διδάσκουσα

Γωγώ Βαρζελιώτη

 

----------

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Παιδαγωγική και Διδακτική του Θεάτρου" του χειμερινού εξαμήνου να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη διδάσκουσα, έως την Πέμπτη 18/6.

 

Η διδάσκουσα

Επίκουρη καθηγήτρια

Κλειώ Φανουράκη

---------

Οι επί πτυχίω φοιτητές/τρεις των μαθημάτων «Εισαγωγή στην τέχνη του θεάτρου» και «Νεοελληνικό θέατρο Ε΄» του κ. Γρηγόρη Ιωαννίδη θα εξεταστούν με γραπτές εξ αποστάσεως εξετάσεις την Πέμπτη 2/7, ώρα 4.00-5.00. Η εξέταση θα γίνει στο περιβάλλον της e-class, με το εργαλείο «Ασκήσεις», και οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον ιδρυματικό λογαριασμό τους.

Ο καθηγητής

Γρ. Ιωαννίδης

---------------

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Θέατρο και Πολιτική" καλούνται να εγγραφούν στην Ομάδα χρηστών "Εξετάσεις Ιουνίου 2020" στο Eclass του μαθήματος έως την Τρίτη 16 Ιουνίου στις 22:00.

Ο διδάσκων

-----------------

Το μάθημα «Ιστορία του Ευρωπαϊκού Θεάτρου Β'» θα εξεταστεί προφορικά εξ` αποστάσεως στις 6,7 και 9 Ιουλίου.

Η διδάσκουσα,

Γωγώ Βαρζελιώτη

------------

Επί πτυχίω στα μαθήματα Ευρωπ. Δραματολογία Γ΄ και Σύγχρονη Δραματουργία

Σύγχρονη Δραματουργία: Πέμπτη 18/6, 6:00-7:30

Ευρωπ. Δραματολογία Γ΄: Δευτέρα 22/6, 6:00-7:30

Οι εξετάσεις θα είναι εξ αποστάσεως γραπτές, μπορούν να εξεταστούν όσοι επί πτυχίω έχουν δηλώσει το μάθημα στη Γραμματεία, έχουν δηλώσει συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής τάξης στο πεδίο  «Ερωτηματολόγια» και έχουν γραφτεί στην ομάδα χρηστών «Ιούνιος 2020» (και πάλι στην ηλεκτρονική τάξη).

Σοφία Φελοπούλου

---------------

«Εισαγωγή στα είδη του Μουσικού Θεάτρου» (μόνο) για τους επί πτυχίω

Aπό τα μαθήματα του κ. Αλεξιάδη, σε αυτήν την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου, θα  εξεταστούν μόνο επί πτυχίω φοιτητές/ τριες (και μόνο) στην «Εισαγωγή  στα είδη  του Μουσικού Θεάτρου»

Προφορικά,  με φυσική  παρουσία στο γραφείο του κ. Αλεξιάδη, την Παρασκευή  10 Ιουλίου, ώρα 12.00

(Tο επιλεγόμενο μάθημα «’Οπερα και Μουσικό Θέατρο στο 20ό αιώνα» δεν θα εξεταστεί, ούτε στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου,  διότι δεν διδάχθηκε στο 2019-2020)

 -----------------

Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων «Θέατρο της Αρχαιότητας Α, Β, Γ, Δ, Ε»

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που λάβαμε, οι συμμετέχοντες στις γραπτές εξ αποστάσεως εξετάσεις των μαθημάτων «Θέατρο της Αρχαιότητας Β και Δ» πρέπει να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε επί τούτου στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος, το αργότερο ως τις 15-6-10. Οι επί πτυχίω φοιτητές, που ήδη δήλωσαν συμμετοχή στα μαθήματα «Θέατρο της Αρχαιότητας Α, Γ και Ε», πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους στις προφορικές εξετάσεις με φυσική παρουσία, μέσω του αντίστοιχου ερωτηματολογίου στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος «Θέατρο της Αρχαιότητας Ε», ως τις 12 Ιουνίου (οι προφορικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τέλη Ιουνίου, η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη του ερωτηματολογίου). Παρακαλώ πολύ να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια το συντομότερο δυνατόν, και να μην στέλνετε πλέον ατομικά μηνύματα συμμετοχής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ύλη των μαθημάτων «Θέατρο της Αρχαιότητας Β, Δ και Ε» είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική τάξη των μαθημάτων, ενώ η ύλη των μαθημάτων «Θέατρο της Αρχαιότητας Α και Γ» είναι εκείνη που διδαχθήκατε κατά το χειμερινό εξάμηνο με την διδάσκουσα κ. Διαμαντάκου.

Η διδάσκουσα

Ιωάννα Ρεμεδιάκη

 ---------------

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα εξεταστούν στα μαθήματα Ευρωπαϊκή Δραματολογία Β΄, Δ΄, Γ΄ (επί πτυχίω), Σύγχρονη Δραματουργία (επί πτυχίω) και έχουν έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για προφορική εξέταση (ειδικές κατηγορίες), να επικοινωνήσουν με την κα Φελοπούλου (sfelopoulou@theatre.uoa.gr) .

---------------------

Οι επί πτυχίω φοιτητές στην «Ιστορία Ευρωπαϊκού Θεάτρου Γ΄» θα εξετασθούν προφορικά εξ αποστάσεως στις 13 Ιουλίου στις 11.00 π.μ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις να εγγραφούν στο eclass. Μέχρι τις 12 Ιουνίου πρέπει να ενημερώσουν τη διδάσκουσα για τη συμμετοχή τους, μέσω μηνύματος στο e-class.

H διδάσκουσα

--------------

Ανακοινώσεις της Γωγώς Βαρζελιώτη για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-2020

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Β' Οι εξετάσεις του μαθήματος Ιστορία του Ευρωπαϊκού Θεάτρου Β' θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως προφορικά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, Τρίτη 7, και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία θα αναρτηθούν στο eclass.
 • ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Α' Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Το Ελληνικό Θέατρο των Νεωτέρων Χρόνων Α' να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα για σχετικές οδηγίες. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 1η Ιουλίου, προφορικά, εξ αποστάσεως.
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΊΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Α' Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα Ιστορία του Ευρωπαίκού Θεάτρου Α' να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα για σχετικές οδηγίες. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Ιουλίου, προφορικά, εξ αποστάσεως.

 ------------------

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος Α΄» κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνία θα πρέπει να εγγραφούν στην ομάδα χρηστών του μαθήματος στο Eclass ώστε να δηλωθούν έτσι ως υπό εξέταση φοιτητές.

Αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο έως την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020. Οι εξετάσεις εφέτος θα είναι εξ αποστάσεως γραπτές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στην Ομάδα Χρηστών στο Eclass

Ο διδάσκων

Καθηγητής Γ. Πεφάνης

-------------------------

Η εξέταση για το μάθημα «Ζητήματα Ετερότητας στον Κινηματογράφο» θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 10-11πμ.

 • Το μάθημα θα εξεταστεί με απαλλακτικές εξετάσεις την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10.00 πμ.
 • Οι εξετάσεις θα γίνουν διαδικτυακά και θα είναι πολλαπλής επιλογής. Θα έχετε μία ώρα να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να τις στείλετε με μήνυμα στο eclass. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας zoom.
 • Όσοι δεν έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν με αυτόν τον τρόπο παρακαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μου μέχρι μεθαύριο.
 • Η ύλη των εξετάσεων θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η διδάσκουσα

---------------

Η κα Καρακατσούλη θα εξετάσσει τους φοιτητές-φοιτήτριες προφορικά εξ αποστάσεως ως εξής:

 • Επί πτυχίω "Ιστορία και Πολιτισμός της Νεώτερης Ευρώπης": Τετάρτη, 10 Ιουνίου 
 • Εαρ. εξαμ. "Ιστορία και Πολιτισμός της Σύγχρονης Ευρώπης": Δευτέρα, 22 Ιουνίου

 Ώρα έναρξης και για τις δύο εξετάσεις, 10 π.μ.

Η διδάσκουσα

------------------

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, «Ευρωπαϊκή Δραματολογία Γ΄» και «Σύγχρονη Δραματουργία» (μάθημα επιλογής), να το δηλώσουν στη Γραμματεία και να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη διδάσκουσα.

Σοφία Φελοπούλου

-----------------

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Αρχαίο Ελληνικό Δράμα» (Θ100) να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη διδάσκουσα Ε.Τσιτσιανοπούλου (nninoy[at]phil.uoa[dot]gr), έως την Παρασκυή 5/6.

H διδάσκουσα

--------------

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Θεωρία Λογοτεχνίας» του χειμερινού εξαμήνου να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη διδάσκουσα, έως την Τετάρτη 27/5.

Η διδάσκουσα

Λ. Αλεξιάδου

--------------

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο «Θέατρο της Αρχαιότητας Ε'» παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη διδάσκουσα ως τις 25 Μαΐου.

Ι. Ρεμεδιάκη

--------------

Οι επί πτυχίω φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν στα μαθήματα «Θέατρο της Αρχαιότητας Α' και Γ'» παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με την διδάσκουσα Ι. Ρεμεδιάκη ως την Δευτέρα, 18 Μαΐου. Για τους επί πτυχίω φοιτητές του Θεάτρου Αρχαιότητας Β' θα ακολουθήσει ανακοίνωση σύντομα.

H διδάσκουσα

--------------

Ο κος Αλεξιάδης θα εξετάσει προφορικά τους επί πτυχίω φοιτητές στο γραφείο του προφορικά στο μάθημα του. (2 φοιτητές / και με αποστάσεις  στο γραφείο)

Μ.Ι. Αλεξιάδης

---------------

Παρακαλούνται οι φοιτητές για το θέμα της εξέτασης του Μαθήματος Σκηνοθεσία Β' να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα κ. Νικόλαο Διαμαντή στο ακόλουθο mail: thesemio[at]otenet[dot]gr.

Ο διδάσκων