Αρχική » Φοιτητικά Θέματα » Προπτυχιακοί φοιτητές » προβολή Ανακοίνωσης για Προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή Ανακοίνωσης για Προπτυχιακούς φοιτητές

09.05.2021

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων 2020-21

24-26 Μαΐου

Πρόγραμμα κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ακαδ. έτους 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

Μάθημα

Ημερομηνία

Ώρα

Αμφιθέατρο

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δευτέρα 24/5/2021

17:00-19:00

 

315, 316, 437

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη 25/5/2021

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Τετάρτη 26/5/2021

Την 1η μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν μία ώρα νωρίτερα ενώ τις υπόλοιπες δύο ημέρες, μισή ώρα πριν και να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 1818/29.4.2021, τ. Β΄.

Η ύλη των εξετάσεων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Διαγνωστικός έλεγχος

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β 1872/08.05.21 οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις υποχρεούνται να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο Self Test, PCR ή Rapid Test (βλ. σελ. 21819-21). Επίσης, οι υποψήφιοι προσκομίζουν δήλωση αρνητικού αποτελέσματος προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις (βλ. Παράρτημα 8, σελ. 21895).

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων–Οδηγίες προς υποψηφίους

α) Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστο− ποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα. 

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

 

Από τη Γραμματεία