Αρχική » Φοιτητικά Θέματα » Προπτυχιακοί φοιτητές » προβολή Ανακοίνωσης για Προπτυχιακούς φοιτητές

Προβολή Ανακοίνωσης για Προπτυχιακούς φοιτητές

30.04.2021

Δήλωση Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020-21

από 16/04/21 έως και 14/05/21 στο my-studies.uoa.gr

Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν μέσω web όλα τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που ο κάθε φοιτητής μπορεί να δηλώσει, εξαρτάται από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκεται ως εξής:

  • Β΄εξάμηνο, Δ΄ εξάμηνο και ΣΤ΄ εξάμηνο:  έως 10 μαθήματα  εαρινού  εξαμήνου.
  • Η΄εξάμηνο:  έως 15 μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
  • Οι επί πτυχίω φοιτητές:  έως 20 μαθήματα  χειμερινού και εαρινού εξαμήνου.

Αυτόματη δήλωση μαθημάτων δε θα γίνεται σε καμία περίπτωση από τη Γραμματεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  • Η δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μόνο στο Eudoxus.gr 
  • Δωρεάν συγγράμματα δικαιούνται και οι φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.
  • Οι φοιτητές μπορούν να μεταβάλλουν τη δήλωσή τους όσες φορές επιθυμούν μέχρι τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων, αρκεί κάθε φορά βγαίνοντας από το σύστημα να κάνουνοριστικοποίηση.
  • Μετά τη ΛΗΞΗ της προθεσμίας των δηλώσεων, οι φοιτητές οφείλουν να ελέγχουν το «ιστορικό τους» στο mystudies.
  • Με απόφαση της 9ης συνέλευσης 2016-17, όσοι φοιτητές δεν δηλώνουν έγκαιρα τα μαθήματα του εξαμήνου, κατά την περίοδο των δηλώσεων, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις. Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για λόγους υγείας και με έγγραφο από δημόσιο νοσοκομείο / ίδρυμα κλπ.
  • Η δήλωση ενός μαθήματος ισχύει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο δηλώθηκε.