Αρχική » Φοιτητές » Υγειονομική περίθαλψη

Υγειονομική περίθαλψη

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του Ν. 4452/15-2-2017 (Α΄17) «οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016(Α΄ 83).
Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας».

Ενημερωτικές οδηγίες για την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

Η κάρτα ΕΚΑΑ εκδίδεται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ του ΕΚΠΑ μόνο σε φοιτητές (προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς/υποψήφιους διδάκτορες)  που δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα. (δηλ. δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα) και πρόκειται να μεταβούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Νορβηγία, το Λιχνενστάιν, την Ισλανδία και την Ελβετία.

Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώνουν στην αίτηση υποχρεωτικά όλα τα πεδία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί:

 -     στον ΑΜΚΑ : με αυτό θα ελέγχεται από την Μηχανοργάνωση αν ο φοιτητής είναι ανασφάλιστος και δικαιούται κάρτα ΕΚΑΑ από το ΕΚΠΑ

-      στο Ονοματεπώνυμο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ : πρέπει τα γράμματα να είναι ευανάγνωστα, και οι λατινικοί χαρακτήρες να είναι ακριβώς όπως στο ταξιδιωτικό τους έγγραφο

να συμπληρωθεί ΤΗΛΕΦΩΝΟ επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια διευκρίνιση κατά την έκδοση της κάρτας

-       στην επιθυμητή Ημερομηνία λήξης της περίθαλψης : Ο φοιτητής συμπληρώνει μέχρι πότε θέλει να τον καλύπτει η κάρτα (πχ προβλεπόμενη ημ/νια επιστροφής στην Ελλάδα ή ημ/νια λήξης  του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού για περιπτώσεις ERASMUS κλπ). Η κάρτα ισχύει το πολύ για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της, οπότε δεν θα είναι σκόπιμο να εκδίδεται πολύ νωρίτερα από ότι χρειάζεται.

Οδηγίες : Συμπληρώνετε την αίτηση, την υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος της γραμματείας και την στέλνει με φαξ στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης.

Oι κάρτες είναι έτοιμες μετά από 2-3 εργάσιμες ημέρες και τις παραλαμβάνουν οι φοιτητές από το γραφείο μας (Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης κτίριο Μαθηματικού τηλ 210 7276450) με την επίδειξη της φοιτητικής του ταυτότητας.

Τμήμα Μηχανογράφησης
Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Μαθηματικού (Ισόγειο), 157 84 Ιλίσια
Τηλ. 210-727 6450, 210-727 6467 - Fax 210-727 6444