Αρχική » Φοιτητές » Υγειονομική περίθαλψη

Υγειονομική περίθαλψη

Αντικείμενο  της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι η φροντίδα για την υγειονομική περίθαλψη (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή) των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος των βιβλιαρίων υγείας των φοιτητών.

Υγειονομική περίθαλψη , ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, δικαιούνται (Π.Δ. 327/83 ΦΕΚ 117/7-9-83 Τ.Α.), οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος, προσαυξημένο κατά δύο (2) έτη. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.

Στην Υγειονομική Υπηρεσία λειτουργούν τα εξής Ιατρεία:

  • Παθολογικό   (τηλ. 210 3688241, 210 3688243)
  • Οφθαλμολογικό   (τηλ. 210 3688273)
  • Γυναικολογικό   (τηλ. 210 3688242)
  • Δερματολογικό   (τηλ. 210 3688209)
  • Οδοντιατρικό   (τηλ. 210 3688210, 210 3688211)
  • Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης (τηλ. 210 3688226)
  • Ακτινολογικό Εργαστήριο  (τηλ. 210 3688244, 210 3688212)

Για να δείτε το ωράριο λειτουργείας των Ιατρείων κάντε κλίκ εδώ.

Η Υγειονομική Υπηρεσία στεγάζεται στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, Ιπποκράτους 15, στον 1οόροφο.

Γραφείο ενημέρωσης φοιτητών για θέματα περίθαλψης

ΤΗΛ. 210 3688208, 210 3688244, 210 3688212

Ενημερωτικές οδηγίες για την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)

Η κάρτα ΕΚΑΑ εκδίδεται από την Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΕΚΠΑ μόνο σε φοιτητές (προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς / υποψήφιους διδάκτορες)  που έχουν στην κατοχή τους βιβλιάριο υγείας από το Πανεπιστήμιο (δηλ. δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα) και πρόκειται να μεταβούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Νορβηγία, το Λιχνενστάιν, την Ισλανδία και την Ελβετία. Η κάρτα ισχύει το πολύ για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της, οπότε δεν θα είναι σκόπιμο να εκδίδεται πολύ νωρίτερα από ότι χρειάζεται.

Οδηγίες : Συμπληρώνετε την αίτηση, την υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος της γραμματείας και την στέλνετε με φαξ στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης.

Τμήμα Μηχανογράφησης
Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Μαθηματικού (Ισόγειο), 157 84 Ιλίσια
Τηλ. 210-727 6451, 210-727 6413 - Fax 210-727 6444