Αρχική » Φοιτητές » Συνήγορος του φοιτητή

Συνήγορος του φοιτητή

H Επιτροπή «Συνήγορος του Φοιτητή» υπάγεται λειτουργικά στις πρυτανικές αρχές και το έργο της είναι:

α) εξέταση αιτημάτων φοιτητών για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες και αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα αυτά

β) διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης,

γ) εξέταση αναφορών-καταγγελιών των φοιτητών για παραβίαση διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας και

δ) ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Σύνδεσμος-Πηγή: http://sinigorosfititi.uoa.gr/

Επικοινωνία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sinigorosfititi[at]uoa[dot]gr

Ταχυδρομική διεύθυνση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραφείο Μονάδας Υπευθύνων Δράσης

«Συνήγορος του φοιτητή»

Πανεπιστημίου 30

10679 Αθήνα