Αρχική » Φοιτητές » Φοιτητές με αναπηρία

Πρόσβαση ατόμων με δυσκολία κίνησης

Για να κατεβάσετε πληροφορίες για την πρόσβαση στο Τμήμα από άτομα με δυσκολία κίνησης και χρήστες αμαξιδίου κάντε κλικ εδώ.

Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)

Η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών επιδιώκει την ισότιμη πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας προσφέρει:

 • Υπηρεσία καταγραφής των συγκεκριμένων αναγκών κάθε ΦμεΑ.
 • Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο του Πανεπιστημίου.
 • Υπηρεσία Μεταφοράς των ΦμεΑ από την κατοικία τους στις Σχολές και αντιστρόφως
 • Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής.
 • Δωρεάν Λογισμικό για ΦμεΑ.
 • Προσβάσιμα Συγγράμματα.
 • Προσβάσιμους Σταθμούς Εργασίες στις Βιβλιοθήκες.
 • Υπηρεσία Διαμεταγωγής για την άμεση ζωντανή τηλεπικοινωνία των ΦμεΑ, μέσω διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, με τους συμφοιτητές, καθηγητές και υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.
 • Υπηρεσία εθελοντών συμφοιτητών υποστήριξης ΦμεΑ.
 • Οδηγίες σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους εξέτασης των ΦμεΑ.
 • Υπηρεσία Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης για ΦμεΑ.

Σύμβουλος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Ιωσήφ Βιβιλάκης. Τηλ. 210 727 7831. Ηλ. ταχυδρομείο: ivivilak[at]theatre.uoa[dot]gr

Αρμόδιος υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Θεατρικών Σπουδών

Ελένη Μπερνιδάκη Τηλ. 210 727 7784. Ηλ. ταχυδρομείο: ebernid[at]theatre.uoa[dot]gr

Αναπληρωτής υπάλληλος Γραμματείας
Δημήτρης Νιαβής. Τηλ. 210 727 7303. Ηλ. ταχυδρομείο:
dimniav[at]theatre.uoa[dot]gr