Αρχική » Ερευνα » Εργαστήριο πληροφορικής

Εργαστήριο πληροφορικής

Το 2007 λειτούργησε το Εργαστήριο Πληροφορικής (9oς όροφος, 916) το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Το Εργαστήριο Πληροφορικής λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό που ακολουθεί. Διαθέτει 13 υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο για χρήση από τους φοιτητές-τριες. Η αίθουσα των υπολογιστών θα είναι ανοικτή για τους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τις ακόλουθες ημέρες και ώρες : 

  Kαθημερινά 08:00-15:30

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου επαφίεται στην ευσυνειδησία και την καλή διάθεση όλων όσων χρησιμοποιούν το εργαστήριο. Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο σε άτομα που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Tμήματος Θεατρικών Σπουδών (φοιτητές, διδάσκοντες, φιλοξενούμενοι ερευνητές).
Oι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στους υπεύθυνους του εργαστηρίου για τυχόν εγκατάσταση ή απεγκατάσταση λογισμικού και αλλαγής ρυθμίσεων που επιθυμούν.
Το εργαστήριο διαθέτει εκτυπωτή για εκτύπωση εγγράφων που έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο και τις δραστηριότητες του (εκπαιδευτικές ή άλλες) αλλά όχι για την παραγωγή μεγάλου αριθμού αντιγράφων. Επίσης σαρωτή για σάρωση εκπαιδευτικών εγγράφων. Η ακρόαση μουσικής ή άλλου ήχου επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δραστηριότητας και με τη χρήση ακουστικών που φέρει ο χρήστης χωρίς να δημιουργεί όχληση στο εργαστήριο.