Αρχική » Ερευνα » Εργαστήριο πληροφορικής

Εργαστήριο πληροφορικής

Το 2007 λειτούργησε το Εργαστήριο Πληροφορικής (9oς όροφος, 916) το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Το Εργαστήριο Πληροφορικής λειτουργεί με τον Κανονισμό που ακολουθεί. Η αίθουσα των υπολογιστών θα είναι ανοικτή για τους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τις ακόλουθες ημέρες και ώρες : 

  Kαθημερινά 08:00-15:30

Υπάρχει δυνατότητα εκμάθησης  των παρακάτω ενοτήτων:
(όπως παρουσιάζονται στα βιβλία οδηγός επιτυχίας για το δίπλωμα ECDL4)

  • Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Παρουσιάσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το κείμενο αυτό ρυθμίζει τη χρήση όλου του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Tμήματός μας και αναφέρεται στο υλικό, λογισμικό, δεδομένα, και αναλώσιμα που υπάρχουν στα εργαστήρια αυτά. Η τήρηση των κανόνων λειτουργίας του εργαστηρίου επαφίεται στην ευσυνειδησία και την καλή διάθεση όλων όσων χρησιμοποιούν το εργαστήριο. Οι ίδιοι οι χρήστες οφείλουν να περιφρουρήσουν το εργαστήριο και να απαιτήσουν την εφαρμογή των κανονισμών από όσους δεν συμμορφώνονται.

Κανόνες Λειτουργίας Εργαστηρίου

Α. ΧΡΗΣΗ

1. Δικαίωμα Χρήσης
Η χρήση του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο σε άτομα που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του του Tμήματος Θεατρικών Σπουδών (φοιτητές, διδάσκοντες, φιλοξενούμενοι ερευνητές). Kάθε επισκέπτης καταχωρείται στο Bιβλίο Eπισκεπτών του Eργαστηρίου.
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς ή για οτιδήποτε επιφέρει οικονομικό όφελος στον χρήστη.

2. Χρήση υπολογιστών
Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να εμποδίζουν τη χρήση κάποιου τερματικού που χρησιμοποίησαν, θέτοντας κωδικό πρόσβασης ("κλείδωμα" τερματικού).
Μετά το πέρας της εργασίας του, κάθε χρήστης πρέπει να τερματίζει τη λειτουργία του υπολογιστή με κανονικό τρόπο (Shut Down).
Κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει να αφήνει τη θέση εργασίας καθαρή και ελεύθερη από προσωπικά αντικείμενα και χαρτιά.
Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε μετακίνηση του εξοπλισμού σε άλλο σημείο εντός του εργαστηρίου, πολύ δε περισσότερο εκτός του εργαστηρίου.

3. Εγκατάσταση λογισμικού. Αλλαγές ρυθμίσεων υπολογιστών
Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού (εφαρμογών, βοηθητικών προγραμμάτων, παιχνιδιών κτλ) στους υπολογιστές του εργαστηρίου.
Δεν επιτρέπεται η απεγκατάσταση λογισμικού ή η διαγραφή - μετακίνηση αρχείων που υπάρχουν στους υπολογιστές.
Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε αλλαγή ρυθμίσεων στους υπολογιστές συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών στη θέση των εικονιδίων, στα χρώματα της οθόνης και στο υπόβαθρο (background) της επιφάνειας εργασίας.
Μόνο οι διαχειριστές των εργαστηρίων έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης ή απεγκατάστασης λογισμικού και αλλαγής ρυθμίσεων, διαγραφής - μετακίνησης αρχείων και σε αυτούς πρέπει να απευθύνονται οι χρήστες αν υπάρχει η ανάγκη για τα παραπάνω.

4. Χρήση Εκτυπωτή
Δεν επιτρέπεται η χρήση του εκτυπωτή για παραγωγή μεγάλου αριθμού αντιγράφων.
Δεν επιτρέπεται η εκτύπωση εγγράφων που δεν έχουν σχέση με το Πανεπιστήμιο και τις δραστηριότητες του (εκπαιδευτικές ή άλλες).
Ο εκτυπωτής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως φωτοαντιγραφικό μηχάνημα δηλαδή για την παραγωγή πολλαπλών αντιγράφων του ίδιου αρχείου.
Κάθε χρήστης θα πρέπει να πετάει στον κάδο ανακύκλωσης τις εκτυπωμένες σελίδες που δεν χρειάζεται.
Για τις εκτυπώσεις ιδιαίτερα μεγάλων αρχείων πρέπει να προτιμώνται οι ώρες που το εργαστήριο δεν έχει μεγάλη κίνηση ώστε να μην δεσμεύεται για μεγάλο χρονικό διάστημα ο εκτυπωτής και στερούνται τη δυνατότητα εκτύπωσης οι άλλοι χρήστες.

5. Χρήση δικτύου
Δεν επιτρέπεται η αποστολή ομαδικού mail προς το σύνολο των χρηστών του Πανεπιστημίου καθώς και προς το σύνολο των χρηστών κάποιου άλλου φορέα ή οργανισμού καθώς μπορεί να θεωρηθεί ενέργεια που αποσκοπεί στη δυσλειτουργία του συστήματος.
Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε προσπάθεια για απόκτηση πρόσβασης σε υπολογιστικούς πόρους του πανεπιστημίου μας ή άλλου φορέα και οργανισμού αν δεν υπάρχει η σχετική άδεια (unauthorized access).
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προσπάθεια παρακολούθησης της κίνησης δεδομένων και των παραμέτρων του δικτύου οποιουδήποτε συστήματος (φορέα ή χρήστη) καθώς και της διερεύνησης των τρωτών σημείων οποιουδήποτε συστήματος (φορέα ή χρήστη).
Δεν επιτρέπεται η μετάδοση μέσω δικτύου λογισμικού που μπορεί να προξενήσει ζημιά στο σύστημα του πανεπιστημίου, άλλου φορέα, ή άλλου χρήστη.
Δεν επιτρέπεται η χρήση λογισμικού που αποβλέπει στην υπερφόρτωση, δυσλειτουργία ή καταστροφή άλλων συστημάτων.

Β. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
1. Κάπνισμα - Φαγητό - Ποτά
Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους χώρους των εργαστηρίων.
Δεν επιτρέπονται επίσης τα ποτά (αναψυκτικά, καφέδες, αλκοόλ) καθώς και κάθε είδους φαγώσιμο.

2. Θόρυβοι-Ακρόαση μουσικής
Η ακρόαση μουσικής ή άλλου ήχου επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο εκπαιδευτικής δραστηριότητας και με τη χρήση ακουστικών που φέρει ο χρήστης χωρίς να δημιουργεί όχληση στο εργαστήριο. Γενικά οι χρήστες δεν πρέπει να προκαλούν θόρυβο (μουσική, δυνατή ομιλία) που δυσχεραίνει την εργασία των άλλων χρηστών του εργαστηρίου. Eντός του εργαστηρίου απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

3. Βοήθεια προς άλλους χρήστες
Η ακαδημαϊκή δεοντολογία και η συναδελφική αλληλεγγύη ορίζει ότι οι έμπειροι χρήστες ή ο υπεύθυνος του εργαστηρίου οφείλουν να παρέχουν βοήθεια προς τους άπειρους χρήστες όταν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. Από την άλλη πλευρά όμως οι άπειροι χρήστες πρέπει να μην είναι φορτικοί στις ερωτήσεις τους και να σέβονται το χρόνο αυτών από τους οποίους ζητούν βοήθεια.

4. Παραχώρηση θέσεως εργασίας
Στις σπάνιες περιπτώσεις που όλοι οι υπολογιστές του εργαστηρίου είναι κατειλημμένοι, οι χρήστες που δεν ασχολούνται με επείγουσες εργασίες θα πρέπει να παραχωρούν προσωρινά τη θέση τους σε όσους έχουν άμεση ανάγκη για χρήση ενός υπολογιστή (π.χ. επείγουσα εκτύπωση).

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Στις περιπτώσεις παραβίασης των κανονισμών προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες ξεκινούν από την προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης στο εργαστήριο και κλιμακώνονται ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος.