Αρχική » Ερευνα » Εκδόσεις » Παράβασις » Παράβασις online

Παράβασις

Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Παράβασις είναι το Επιστημονικό Περιοδικό του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το περιοδικό εκδίδεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με διευθυντή τον καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ και περιλαμβάνει ερευνητικές και βιβλιογραφικές εργασίες τους, καθώς επίσης πορίσματα ερευνών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και συνεργασίες με το λοιπό πανεπιστημιακό αλλά και εξωπανεπιστημιακό δυναμικό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. H Παράβασις εκδίδεται από τον 11ο τόμο σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

 

Τόμος 16/1, 2018
   
Τόμος 16/2, 2018
   
Τόμος 15/1, 2017
   
Τόμος 15/2, 2017
   
Τόμος 14/1,2016
   
Τόμος 14/2,2016
Τελευταία έκδοση: Τόμος 13/1, 2015
Τελευταία έκδοση: Τόμος 13/2, 2015
Τόμος 12/1, 2014
Τόμος 12/2, 2014

Τόμος 11, 2013

   
Τόμος 10 (2010)
Τόμος 9 (2009)
   Τόμος 8 (2008)
   Τόμος 7 (2006)
   Τόμος 6 (2005)
   Τόμος 5 (2004)
   Τόμος 4 (2002)
   Τόμος 3 (2000)
  Τόμος 2 (1998) 
   Τόμος 1 (1995)