Αρχική » Ερευνα » Εκδόσεις » Μεμονωμένες εκδόσεις

Μεμονωμένες εκδόσεις

Χαρά Μπακονικόλα – Γεωργοπούλου. Η τέχνη του θεάτρου. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών 1998. 163 σ., εικ. εκτός κειμένου.

Περιεχόμενα

 

Γιάννης Φιλιππίδης. Γαλάζια μηχανή: Ποιήματα. Με ένα κείμενο του Γιώργου Χειμωνά. Εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 1999

Περιγραφή

 

Έλληνες σκηνογράφοι – ενδυματολόγοι και αρχαίο δράμα. Έρευνα – Συντονισμός – Επιμέλεια Ελένη Φεσσά–Εμμανουήλ. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Υπουργείο Πολιτισμού 1999. 301 σ., εικ.

Περιεχόμενα

 

Δέκα Χρόνια Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (1990-2000)
Επιμέλεια: Χρυσόθεμις Σταματοπούλου - Βασιλάκου. Αθήνα: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Εκδόσεις Ergo 2001. 436 σ

Περιεχόμενα

 

Μπακονικόλα – Γεωργοπούλου, Χαρά. Η θεατρική σχολική δημιουργία. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002. 127 σ.

Περιεχόμενα

 

Χορός και Θέατρο. Από τη Ντάνκαν στις νέες χορευτικές ομάδες. Έρευνα-Συντονισμός-Επιμέλεια: Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ.

Αθήνα: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Έφεσος 2004. 504 σ.

Περιεχόμενα

 

Αρχείο Ραλλούς Μάνου. Επιμέλεια: Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου & Ομάδα Θεατρολόγων. Αθήνα: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδόσεις Έφεσος 2005. 569 σ.

Περιεχόμενα

 

Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens. Επιμέλεια: Κυριακή Πετράκου. Περιλήψεις - Μεταφράσεις: Κυριακή Πετράκου, Άννα Καρακατσούλη. Αθήνα: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Ergo 2005. 164 σ.

Περιγραφή

 

Είκοσι χρόνια Τμήμα Θεατρικών Σπουδών. 1990-2010. Επιμέλεια: Κωνστάντζα Γεωργακάκη. Αθήνα: Εκδόσεις Ergo 2010. Απολογισμός του συνολικού έργου που επιτελέστηκε στα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος.

Περιεχόμενα

 


Γαληνοτάτη. Tιμή στη Χρύσα Μαλτέζου, επιμέλεια Γωγώ Κ. Βαρζελιώτη – Κώστας Γ. Τσικνάκης, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Τμήμα Θεατρικών Σπουδών – Μουσείο Μπενάκη, 2013, 836 σ.

Περιεχόμενα