Αρχική » Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος (fax : 210 7277763, e-mail: secr@theatre.uoa.gr, 3ος όροφος, γραφείο 322)

Όνομα

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

E-mail

Ελένη Μπερνιδάκη

Γραμματέας

 

ebernid@theatre.uoa.gr

Δημήτρης Νιαβής

Υπάλληλος

210 7277969

dimniav@theatre.uoa.gr

Αναστασία Φιλίππου

Υπάλληλος

210 7277303

afilipou@uoa.gr

 

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (9ος όροφος, γραφείο 916)

Όνομα

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Email

Θεόφιλος Μπεναρδής

Γραμματέας

210 7277950

thbena@uoa.gr

 

Εργαστήριο Πληροφορικής (9ος όροφος, γραφείο 916)

Όνομα

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Email

 

 

 210 7277372