Αρχική » Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος (fax : 210 7277763, e-mail: secr@theatre.uoa.gr)

Όνομα

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Email

Ελένη Μπερνιδάκη

Γραμματέας

 

ebernid@theatre.uoa.gr

Δημήτρης Νιαβής

Υπάλληλος

210 7277969

dimniav@theatre.uoa.gr

Αναστασία Φιλίππου

Υπάλληλος

210 7277303

afilipou@uoa.gr

H Γραμματεία βρίσκεται στον 3ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (γρ.322)

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Όνομα

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Email

Θεόφιλος Μπεναρδής

Γραμματέας

210 7277950

thbena@uoa.gr

H Γραμματεία βρίσκεται στον 9ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (γρ.916)    

Bιβλιοθήκη Τμήματος (e-mail: theatriki@lib.uoa.gr)

Όνομα

Ιδιότητα

Τηλέφωνο

Email

Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου

Υπεύθυνη

210 7277929

evasilakou@theatre.uoa.gr

Δήμητρα Μάρκου

Βιβλιοθηκονόμος

210 7277931

dmarkou@lib.uoa.gr

Ελένη Τσομπάνη

Βιβλιοθηκονόμος

210 7277933

etsopan@theatre.uoa.gr