Αρχική » Επικοινωνία

Γραμματεία Tμήματος


Γραμματέας: Ελένη Μπερνιδάκη • e-mail: ebernid@theatre.uoa.gr

Υπάλληλος Γραμματείας: Δημήτρης Νιαβής • e-mail: dimniav[at]theatre.uoa[dot]gr

H Γραμματεία του Tμήματος βρίσκεται στον 3ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (αρ. 322).

Τηλ.: 210 7277784, 210 7277969, 2107277303

Fax : 210 7277763

e-mail: secr[at]theatre.uoa[dot]gr

Ώρες υποδοχής: Δευτέρα-Tετάρτη-Παρασκευή 11.00-13.00


Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

H Γραμματεία βρίσκεται στον 9ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (αρ. 916).  Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ιλίσσια

Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεναρδής

Τηλέφωνο: 210 72 77950

Email: thbena[at]uoa[dot]gr

 

Bιβλιοθήκη Τμήματος

H Βιβλιοθήκη του Tμήματος βρίσκεται στον 9ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής (αρ. 914).

Υπεύθυνη

Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου: Καθηγήτριαevasilakou[at]theatre.uoa[dot]gr

Βιβλιοθηκονόμοι

Δήμητρα Μάρκου, Βιβλιοθηκονόμος.

Ελένη Τσομπάνη, Βιβλιοθηκονόμος.

Επικοινωνία

Τηλ.: 210 – 72.77.931, 72.77.933

Fax: 210 – 72.77.931

email: theatriki[at]lib.uoa[dot]gr

 

Διεύθυνση Τμἠματος

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-3ος ΟΡΟΦΟΣ (ΑΡ. 322)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ-15784 ΙΛΙΣΙΑ