Αρχική » Εκδηλώσεις » Προβολή Εκδήλωσης
16.12.2015

Επιστημονικό Εργαστήριο για υποψήφιους διδάκτορες - Atelier Doctoral Ramsès - Doctoral Workshop Ramses

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Επιστημονικό Εργαστήριο για υποψήφιους διδάκτορες, που θα πραγματοποηθεί στην Αθήνα από τις 9 έως τις 13 Μαΐου 2016. Το Εργαστήριο οργανώνεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ramsès σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών.

 

Call for proposals

Appel A Canditatures