Αρχική » Διδακτικό δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ » Σοφία Φελοπούλου

Σοφία Φελοπούλου

Η επίκουρη καθηγήτρια Σοφία Φελοπούλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και διδάκτορας του ιδίου Τμήματος και Πανεπιστημίου, με θέμα διατριβής « Le théâtre dans le théâtre dans la dramaturgie française du XXème siècle»  (http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/13523).

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή δραματολογία, στη θεωρία του θεάτρου και στα σύγχρονα ρεύματα, στη σχέση κειμένου και σκηνής, καθώς και στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο και στη σύγκρισή του με το ευρωπαϊκό.

Το γραφείο της βρίσκεται στον 8ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής, στο 818, και το τηλέφωνο της είναι 2107277384. Η ηλεκτρονική διεύθυνση: sfelopoulou[at]theatre.uoa[dot]gr

Επιστημονικές εργασίες

(Τα πεδία δεν είναι στεγανά. Πολλές μελέτες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε περισσότερες κατηγορίες.)


Ι. Σχέσεις κειμένου - σκηνής. Εφαρμογή της δραματολογικής ανάλυσης και της θεωρίας στην ανάλυση παράστασης:

- « L’adaptation au théâtre : les emprunts qui créent l’originalité scénique », Παράβασις, τομ. 14/1 2016, σ. 9-22.

- « Athènes - Paris : transferts scéniques et collaborations théâtrales », στο Διαμεσολάβηση και πρόσληψη στον ελληνογαλλικό πολιτισμικό χώρο, Médiation et réception dans l’espace culturel franco-hellénique, Αιγόκερως, Αθήνα 2015, σ. 333-339. Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Médiation et réception dans l’espace culturel franco-hellénique που οργάνωσε το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. (13-15 Δεκεμβρίου 2013).

- «Ο Εύης Γαβριηλίδης στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος», ανακοίνωση στο θεατρολογικό συνέδριο, αφιερωμένο στη μνήμη του Γιάννη Κατσούρη, Το θέατρο στη νεότερη και σύγχρονη Κύπρο, που συνδιοργάνωσαν το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου, ο Δήμος Λεμεσού και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. Λεμεσός, 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2015.

- «Ο Βυσσινόκηπος σε σκηνοθεσίες Ευαγγελάτου, Λιβαθινού, Μοσχόπουλου», στο Αντρέας Δημητιάδης, Ιουλία Πιπινιά, Άννα Σταυρακοπούλου (επιμ.), Σκηνική πράξη στο μεταπολεμικό θέατρο: συνέχειες και ρήξεις, Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου προς τιμήν του Νικηφόρου Παπανδρέου (Θεσ/νίκη 30 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρίου 2010), Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσ/νίκη 2014, σ. 287-294.

« Les nouvelles écritures françaises sur la scène grecque », ανακοίνωση στο συνέδριο Σχέσεις Ελλάδας-Γαλλίας: Το θέατρο από το ’60 μέχρι σήμερα, που οργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α., 8-10 Μαΐου 2014.

- « LAdaptation théâtrale : inspiration ou crise de l’écriture théâtrale? », ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Adaptation et réécriture dramatique, Arras, Οκτώβριος 2008.

- «Όψεις της Νέκυιας στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία και προοπτικές της σύγχρονης γραφής», στα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Η λογοτεχνία σήμερα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2004.

ΙΙ. Δραματολογική ανάλυση, εξέλιξη της δραματικής γραφής, νέες τάσεις, θεωρητικά ζητήματα:

- « Lesespaces autresde Foucault dans Le Balconde Jean Genet», στο M. Litsardaki, M. Makropoulou, K. Exarchou (dir.), Les mots en spectacle, Mélanges en l’honneur d’Aphrodite Sivetidou,Classiques Garnier, Paris 2016.

- «Παιχνίδια μνήμης, θεάτρου και Ιστορίας: Η δολοφονία του Μαρά, Travesties», στο Γωγώ Βαρζελιώτη (επιμ.), Από τη χώρα των κειμένων στο βασίλειο της σκηνής. Ηλεκτρονικά Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου για τα 20 χρόνια του Τ.Θ.Σ.  (26-30 Ιανουαρίου 2011). Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2014, σ. 567-573.

- «Το πολιτικό στοιχείο στις νέες γραφές», ανακοίνωση στο Ε΄ πανελλήνιο θεατρολογικό συνέδριο, αφιερωμένο στον καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ, Θέατρο και Δημοκρατία, που οργάνωσε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 5-8 Νοεμβρίου 2014.

- «Θέατρο και τηλεόραση: τέχνη και παραγνωρισμένη τέχνη», Παράβασις, τομ. 8, Ergo, 2008.

- « Images scéniques, images cosmiques dans l’univers théâtral de Samuel Beckett », ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Beckett et les quatre éléments, Aix-en-Provence, Ιούνιος 2006. Δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό δελτίο του Τ.Θ.Σ. Παράβασις τομ. 10, Ergo 2010.

- «Ο Μπέκετ ως τηλεοπτικός auteur», Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 26, 2004.


ΙΙΙ. Αισθητική του θεάτρου:

- « Le dialogue diderotien avec Aristote et Platon», ανακοίνωση στο διεθνές,  διεπιστημονικό και επετειακό συνέδριο Diderot et lAntiquité classique, Université de Haute-Alsace/Mulhouse, 4-5 Οκτωβρίου 2013. Τα Πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν από τον οίκο Classiques Garnier σε επιμέλεια  Aude Lehmann.

-  « La réception de la Poétique par le classicisme français », ανακοίνωσηστο 22ο διεθνές συνέδριο Νεοελληνιστών γαλλόφωνων πανεπιστημίων Hellénisme : ruptures et continuité, Université Paul-Valéry, Montpellier III, Montpellier, Μάιος 2011. Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του συνεδρίου.

- « La mise en scène de la théorie théâtrale », στον τιμητικό τόμο για την ομότιμη καθηγήτρια Ζωή Σαμαρά, Le Verbe et la scène, Honoré Champion, Παρίσι 2005.


IV. Γενικά ζητήματα θεάτρου (και πολιτιστικής πολιτικής):

- « Le centre culturel Onassis à Athènes et son impact sur la vie théâtrale de la cité», ανακοίνωση στο 23ο διεθνές συνέδριο Νεοελληνιστών γαλλόφωνων πανεπιστημίων, Les élites grecques modernes, XVIIIe-XXe siècles : Identités, modes d’action, représentations, Section du grec moderne de l’INALCO, Παρίσι, 27-29 Ιουνίου 2013.


V. Συγκριτολογική προσέγγιση ευρωπαϊκών έργων ή ευρωπαϊκών και νεοελληνικών έργων:

- «Όψεις του χρήματος στο ελληνικό θέατρο των αρχών του 20ού αιώνα. Παραλληλισμός και σύγκριση με έργα του ευρωπαϊκού νατουραλισμού», στο Γ. Π.  Πεφάνης (επιμ.), Η λάμψη του χρήματος στη νεοελληνική λογοτεχνία. Από την κρητική Αναγέννηση στην αυγή του 21ου αιώνα. Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 2014, σ. 449-464.

- « Pouvoir, passion, vengeance chez Margarita Lymberaki et Marguerite Yourcenar », στο Sophie Coavoux (éd.), Αρσενικό Θηλυκό Masculin féminin dans la langue la littérature et l’art grecs modernes. Πρακτικά του 21ου διεθνούς συνεδρίου Νεοελληνιστών γαλλόφωνων πανεπιστημίων (Institut d’Études Transtextuelles et Transculturelles, Université de Lyon, Jean-Moulin - Lyon 3, Μάιος 2009),  Lyon 2011.

- «Σύγχρονες μεταγραφές του αρχαίου μύθου στην ελληνική και ευρωπαϊκή δραματουργία», με την Αφροδίτη Σιβετίδου (αλλά με αυτόνομα κείμενα), στα ηλεκτρονικά Πρακτικά του Δ΄ Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, Σεπτέμβριος 2010), Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), http://www.eens.org/?page_id=2611, τόμος Α΄, Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 2011.

- « De Diderot à Kundera », στα Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Romanet Théâtre. Une rencontre intergénérique dans la littérature française (Θεσσαλονίκη, Μάιος 2008), A. Sivetidou, M. Litsardaki (dir.), Classiques Garnier, Παρίσι 2010.

- «Έρως- θάνατος και το παιχνίδι της μνήμης και του θεάτρου : Η άγνωστη του Αρράς  του Armand Salacrou και Η νύχτα της κουκουβάγιας του Γιώργου Διαλεγμένου», Παράβασις, τομ. 9, Ergo 2009.


VI. Νεοελληνική δραματολογία:

- «Ο Δημήτρης Δημητριάδης του Insenso και του Stroheim», ανακοίνωση στην επιστημονική διημερίδα Δημήτρης Δημητριάδης: παραβιάζοντας τα όρια, που οργάνωσε το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, 26-27 Μαΐου 2016.

- « Manger dans le théâtre néo-hellénique », Cahiers balkaniques [En ligne], Hors-série | 2016, mis en ligne le 07 mars 2016, consulté le 22 mars 2016. URL :

http://ceb.revues.org/6162 ; DOI : 10.4000/ceb.6162, σ. 62-75. Ηλεκτρονικά Πρακτικά του 24ου διεπιστημονικού συνεδρίου Νεοελληνιστών γαλλόφωνων πανεπιστημίων με θέμα Manger en Grèce (Στρασβούργο 27-29 Μαΐου 2015).

- «Συνέχεια και ασυνέχεια στο έργο του Γιώργου Διαλεγμένου»,  στο Κων/νος Α. Δημάδης (επιμ.), Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Ηλεκτρονικά Πρακτικά Ε΄ διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα 2015, σ. 299-314.

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/books/tomo5.pdf 

- « L’immigré dans la dramaturgie grecque contemporaine », L’Annuaire théâtral (revue québécoise d’études théâtrales), τχ. 48, Montréal (φθινόπωρο 2010, κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2012).

- « Voies d’évasion dans le monde théâtral de Dimitris Kehaïdis », στον τόμο του 20ου διεθνούς συνεδρίου Νεοελληνιστών γαλλόφωνων πανεπιστημίων (Lille, Μάιος 2007), Constantin Bobas (éd.), D’une frontière à l’autre : mouvements de fuites, mouvements discontinus dans le monde néo-hellénique, Septentrion/Γαβριηλίδης, Λίλλη/Αθήνα 2009.

- « Parcours dramatique dans le voyage de la mémoire », ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Lieux, pratiques et discours de mémoire dans l’identité grecque, chypriote et pontique, Montpellier, Νοέμβριος 2008.

- «Η τεχνική της θεατρικότητας στον Ιάκωβο Καμπανέλλη», στα Πρακτικά του πανελλήνιου συνεδρίου προς τιμήν του Ι. Καμπανέλλη, Περί τεχνών, Πάτρα 2006.


VII. Σύντομα κείμενα για έργα, παραστάσεις ή ζητήματα του θεάτρου και της ιστορίας του:

- «Τι είναι επιτέλους ο Δον Ζουάν;», κείμενο για το Πρόγραμμα της παράστασης του Δον Ζουάν στο ΚΘΒΕ, καλλ. περίοδος 2014-2015 (πρεμιέρα 6.2.2015), σ. 13-17.

- «Ιστορία και προϊστορία του Φιλάργυρου» στο Πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου, καλλ. περίοδος 2013-2014 (πρεμιέρα 6.12.2013), σ. 8-11.

-«Θέατρο χωρίς θέαμα και θεατές», Η Αυγή, 2 Οκτωβρίου 2009 (προβληματισμός πάνω σε παράσταση των Rimini Protokoll για το τι θα μπορούσαμε να δεχθούμε ως θεατρική παράσταση).

- «Εκπαιδεύοντας το συγγραφέα που (ίσως) έχουμε μέσα μας», Η Αυγή, 25 Σεπτεμβρίου 2009 (σχόλιο πάνω στο βιβλίο της Ζωής Σαμαρά, Το βλέμμα του συγγραφέα).

- «Η αναζήτηση της έννοιας της πρωτοπορίας στην ιστορική της εξέλιξη», Communication, τχ. 79, Ιούλιος 2003.


VIII. Βιβλιοκρισίες:

- «Μια ριζοσπαστική μορφή του ανθρωπισμού», βιβλιοκρισία του βιβλίου της Καλλιόπης Εξάρχου Δημήτρης Δημητριάδης, Το θέατρο του ανθρωπισμού, Σοκόλη, Αθήνα 2016, Θευθ, οι δύο όψεις της γραφής, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 2016), σ. 185-189.


IX. Σχέσεις λογοτεχνίας και θεάτρου:

- «Το ξύλινο τείχος: παλίμψηστο και θέαση της Ιστορίας», Θέματα Λογοτεχνίας, αφιέρωμα στη Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου, τχ.39, Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2008.

- «Παράλογο και Παραλογαίς», Οδός Πανός, αφιέρωμα στον Μίλτο Σαχτούρη, τχ. 141, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008.


X. Ζητήματα σχετικά με την εκπαίδευση:

- «Μορφές μαθητικών θεατρικών αγώνων στην αλλοδαπή», στον τόμο Θεατρικοί Αγώνες στην Εκπαίδευση, Εκδόσεις Οι φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, Θεσσαλονίκη 2008.

- «Από το σχολικό εγχειρίδιο στο θέατρο», στον τόμο Το θέατρο στα σχολεία, Εκδόσεις Οι φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, Θεσσαλονίκη 2006.