Αρχική » Διδακτικό δυναμικό » Διδάσκοντες επιστημ. συνεργάτες

Διδάσκοντες επιστημονικοί συνεργάτες

Ονοματεπώνυμο

Γραφείο

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Νίκος Διαμαντής

   

thesemio[at]otenet[dot]gr

Άννα Πούπου

   

annap[at]theatre.uoa[dot]gr

Εντεταλμένοι διδάσκοντες προγράμματος ΕΣΠΑ 2019-20

Ονοματεπώνυμο

Γραφείο

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Ελένη Δουνδουλάκη

   

eledou[at]hotmail[dot]com

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

   

p.michalopoulos[at]gmail[dot]com

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

   

leonidardo[at]yahoo[dot]gr

                                                              Ώρες συνεργασίας

 

Ελένη Δουνδουλάκη

Δευτέρα ώρα 11:00-12:00, στην Αίθουσα Η/Υ (916)

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος

Παρασκευή, ώρα 15:00-16:00, στην Αίθουσα Η/Υ (916)

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Δευτέρα, ώρα 12:00-13:00, στην Αίθουσα Η/Υ (916)