Αρχική » Διδακτικό δυναμικό » Διδάσκοντες επιστημ. συνεργάτες

 

Διδάσκοντες επιστημονικοί συνεργάτες

Ονοματεπώνυμο

Γραφείο

Τηλέφωνο

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Νίκος Διαμαντής

 

 

thesemio[at]otenet[dot]gr

Άννα Πούπου

 

 

annap[at]theatre.uoa[dot]gr

 

Εντεταλμένοι διδάσκοντες προγράμματος ΕΣΠΑ 2019-20

 

Ελένη Δουνδουλάκη

 

 

eledou[at]hotmail[dot]com

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

 

 

leonidardo[at]yahoo[dot]gr

Ώρες συνεργασίας

Ελένη Δουνδουλάκη

Τετάρτη ώρα 11:00-12:00, στην Αίθουσα Η/Υ (916)

Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Δευτέρα, ώρα 12:00-13:00, στην Αίθουσα Η/Υ (916)