Αρχική » Διδακτικό δυναμικό » Διαδικασίες εκλογής ΔΕΠ

Διαδικασίες εκλογής ΔΕΠ

Τριμελής εισηγητική επιτροπή για την υπό πλήρωση θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα η Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία - Το Αγγλόφωνο θέατρο 15ος-18ος αιώνας»

Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την υπό πλήρωση θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα η Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία-Το Αγγλόφωνο θέατρο 15ος-18ος αιώνας»

Mονιμοποίηση της κ. Ευανθίας Στεφανή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και θεωρία του κινηματογράφου»

Διαδικασία για τη μονιμοποίηση της κ.Ευανθίας Στεφανή στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και θεωρία του κινηματογράφου»

Τριμελής εισηγητική επιτροπή για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της κ. Ε. Στεφανή στο γνωστικό αντικείμενο :«Ιστορία και θεωρία του κινηματογράφου»

Εκλεκτορικό σώμα για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της κ. Ε. Στεφανή στο γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία και θεωρία του κινηματογράφου»

Εκλογή της κ. Σ. Φελοπούλου σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Ευρωπαϊκή δραματολογία των νεοτέρων χρόνων»

Εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ρεπερτορίου»

Τριμελής εισηγητική επιτροπή για τον κ. Γ. Ιωαννίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Τριμελής εισηγητική επιτροπή για την κ. Σ. Φελοπούλου στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας

Προκήρυξη και εκλεκτορικό σώμα για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Ευρωπαϊκή δραματολογία των νεοτέρων χρόνων»

Προκήρυξη και εκλεκτορικό σώμα για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ρεπερτορίου

Εκλογή σε μια θέση Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρολογία-Αρχαίο Θέατρο ιστορία και παράσταση»

Εκλεκτορικό σώμα και εκλογή για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του μουσικού θεάτρου με έμφαση στην όπερα»