Αρχική » Διδακτικό δυναμικό

Η ομάδα που επιτελεί το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος αποτελείται από το Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ), καθώς και από διδάσκοντες επιστημονικούς συνεργάτες. Τα μαθήματα άλλων Τμημάτων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών αναλαμβάνουν διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην κοινότητα του Τμήματος ανήκουν και οι ομότιμοι καθηγητές, όπως και όσοι έχουν τιμηθεί με την ανωτάτη ακαδημαϊκή διάκριση του επίτιμου διδάκτορα. Ακόμη, καθηγητές, ερευνητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες της θεατρικής πράξης από την Ελλάδα και το εξωτερικό πλαισιώνουν ως διδάσκοντες ειδικά προγράμματα ή είναι ειδικοί καλεσμένοι στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων.

 

 Ενιαίο Μητρώο Εκλεκτόρων Ν. 4405/2016

 

Ημερομηνία Συνεδρίας
Συγκλήτου

Γνωστικό Αντικείμενο

Mητρώα
Εκλεκτόρων

13/06/13

Θεατρολογία- Ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου του 16ου και 17ου αιώνα 

13/06/13

Θεατρολογία - Ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στο θέατρο των Αθηνών 19ος και 20ος αιώνας

13/06/13

Θεατρολογία - Ιστορία του ελληνικού θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στο θέατρο της περιφέρειας 

20/02/14

Θεατρολογία - Φιλοσοφία και Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος

17/07/14

Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο & 20ο αιώνα

17/07/14

Ιστορία και Θεωρία του Kινηματογράφου 

31/07/14

Ιστορία-Ιστορία του Πολιτισμού

31/07/14

Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου

31/07/14

Ιστορία και Θεωρία του Μουσικού Θεάτρου

31/07/14

Θεατρολογία-Ιστορία και Θεωρία Νεοελληνικού και Ευρωπαϊκού Θεάτρου και Δράματος από τον Μεσαίωνα έως τον 21ο αιώνα

31/07/14

Θεατρολογία-Ιστορία, Θεωρία Τέχνης και Σκηνογραφίας

31/07/14

Θεατρολογία - Σκηνοθεσία - Υποκριτική 

31/07/14

Θεατρολογία - Το Θέατρο της Αρχαιότητας: Δραματουργία και Παράσταση 

20/12/14

Θεατρολογία-Ιστορία και Θεωρία Νεοελληνικού και Ευρωπαϊκού Θεάτρου και Δράματος από τον Μεσαίωνα έως τον 21ο αιώνα

20/12/14

Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης - Σκηνογραφία

20/12/14

Θεατρολογία - Σκηνοθεσία - Υποκριτική

20/12/14

Θεατρολογία - Το Θέατρο της Αρχαιότητας: Δραματουργία και Παράσταση

20/12/14

Ιστορία και Θεωρία του Μουσικού Θεάτρου 

20/12/14

Ιστορία-Ιστορία του Πολιτισμού

20/12/14

Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου

24/05/16

Θεατρολογία - Θεωρία και Θεατρολογική Ανάλυση της Αρχαίας Δραματουργίας με έμφαση στην Αρχαία Κωμωδία

22/09/16

Θεατρολογία-Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου με έμφαση στην Υποκριτική (19ος-20ος αιώνας)

29/11/16

Θεατρολογία - Σκηνοθεσία: Ιστορία, Θεωρία και Πράξη

29/11/16

Θεατρολογία-Ιστορία του Ελληνικού Θεάτρου του 16ου-17ου αιώνα

29/11/16

Θεατρολογία-Φιλοσοφία και Θεωρία του Θεάτρου και του Δράματος

29/11/16

Θεατρολογία - Θεωρία και Θεατρολογική Ανάλυση της Αρχαίας Δραματουργίας με έμφαση στην Αρχαία Κωμωδία

29/11/16

Θεατρολογία - Αρχαίο Θέατρο. Ιστορία και Παράσταση

29/11/16

Θεατρολογία - Διδακτική του Θεάτρου: Θεωρία και Πράξη

29/11/16

Θεατρολογία - Ιστορία και Δραματολογία του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Θεάτρου

29/11/16

Θεατρολογία - Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου με έμφαση στην Υποκριτική (19ος-20ος αιώνας)

29/11/16

Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου

29/11/16

Ιστορία και Πολιτισμός της Ευρώπης και της Ελλάδας των Νεότερων Χρόνων

29/11/16

Ιστορία της Τέχνης της Ευρώπης και της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο και 20ο αιώνα

29/11/16

Ιστορία του Μουσικού Θεάτρου με έμφαση στην Όπερα