Αρχική » Βιβλιοθήκη » Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Η ταξινόμηση των βιβλίων γίνεται σύμφωνα με το Δεκαδικό Ταξινομικό Σύστημα Dewey, 23η έκδοση και η καταλογογράφησή τους σύμφωνα με τους Αγγλο-Αμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2), 1988 revisededition, ενώ η θεματική ευρετηρίαση του υλικού γίνεται με θεματικούς όρους. Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων είναι καταχωρημένα στον Η/Υ και παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης των πληροφοριών με αναζήτηση στο όνομα του συγγραφέα, στον τίτλο, στο θέμα, στο συλλογικό όργανο και στο ISBN του βιβλίου. Το βιβλιοθηκονομικό σύστημα αυτοματοποίησης που χρησιμοποιείται είναι το HORIZON το οποίο αποτελεί την κεντρική βάση δεδομένων όλων των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών εξυπηρετεί:

Μέλη Δ.Ε.Π., φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες, διοικητικό  προσωπικό και εξωτερικούς χρήστες. Το βιβλιοστάσιο είναι ανοιχτής πρόσβασης για τους χρήστες και το προσωπικό είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει σε κάθε περίπτωση (επιμέρους έρευνα, εντοπισμός βιβλιογραφίας, παροχή πληροφοριών κ.τ.λ.).
Δικαίωμα δανεισμού έχουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Μέσω της διαδικασίας μακροχρόνιου δανεισμού μπορούν να δανείζονται τα διδακτικά συγγράμματα του προγράμματος σπουδών οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα παραλαβής συγγραμμάτων μέσω του Εύδοξου.
Στους υπόλοιπους χρήστες επιτρέπεται ο δανεισμός βιβλίων για φωτοαντιγράφηση με υποχρέωση επιστροφής του υλικού αυθημερόν, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης εγγράφου αποδεικτικών στοιχείων (τρίπτυχο σπουδών ή αστυνομική ταυτότητα).
Σπάνια ή πολύτιμα βιβλία, παλαιές εκδόσεις, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, περιοδικά, προγράμματα θεάτρων, χειρόγραφα κ.τ.λ. δεν δανείζονται. Επίσης οι διδακτορικές διατριβές δεν δανείζονται και δεν δίνονται για φωτοαντιγράφηση.
Στην περίπτωση που υλικό, το οποίο έχει δανειστεί από τη Βιβλιοθήκη δεν επιστραφεί μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον κανονισμό, τότε οι χρήστες χάνουν το δικαίωμα δανεισμού.
Πέρα από το υλικό της Βιβλιοθήκης, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης υλικού που βρίσκεται σε άλλες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, μέσω της on-line σύνδεσης με τον Ανοικτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέσω του «Ζέφυρου» στις άλλες πανεπιστημιακές και ερευνητικές βιβλιοθήκες της χώρας.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πρόσβαση στο Internet και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα χρήσης των βάσεων δεδομένων, ελληνικών και ξένων, με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ε.Κ.Τ.
Στη διάθεση των χρηστών υπάρχουν έξι (6) ηλεκτρονικοί υπολογιστές εγκατεστημένοι στο χώρο του Αναγνωστηρίου για on-line αναζήτηση και ανάκτηση του υλικού της Βιβλιοθήκης από τον Ανοιχτό Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και από το Internet και ένα (1) μηχάνημα ανάγνωσης και εκτύπωσης μικροταινιών.

Υποχρεώσεις αναγνωστών
Υποχρέωση των αναγνωστών είναι η τήρηση της ησυχίας και καθαριότητας στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, ούτε η κατανάλωση ποτών και τροφίμων. Η επανατοποθέτηση των βιβλίων που έχουν χρησιμοποιηθεί γίνεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και σε καμία περίπτωση από τους αναγνώστες.
Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού.
Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών για θέματα που αφορούν στην εγγραφή τους, το πρόγραμμα σπουδών και μαθημάτων, τις εξετάσεις, τη βαθμολογία, καθώς και για ο,τιδήποτε έχει σχέση με τις σπουδές τους.
Επίσης, για θέματα σχετικά με τις εργασίες τους θα πρέπει να απευθύνονται στους καθηγητές.
Οι φοιτητές δεν μπορούν να αφήνουν στη Βιβλιοθήκη τις εργασίες που παραδίδουν στους καθηγητές στα πλαίσια των μαθημάτων τους εκτός και αν έχει προηγηθεί ειδική συνεννόηση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης με τους καθηγητές.
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια των σημειώσεων και των εργασιών που αφήνουν οι φοιτητές για τους καθηγητές ή άλλους συμφοιτητές τους.

Εκπαίδευση χρηστών
Η Βιβλιοθήκη έχει καθιερώσει τη διεξαγωγή σεμιναρίων για τους πρωτοετείς φοιτητές στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. Σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι η ενημέρωση των νέων φοιτητών για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τις υπηρεσίες που προσφέρει, η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες και η τελική προσέλκυσή τους στη χρήση της Βιβλιοθήκης.

Αριθμός χρηστών της Βιβλιοθήκης
Κατά μέσο όρο οι χρήστες που εξυπηρετούνται από τη Βιβλιοθήκη ανέρχονται ετησίως σε 12.000 άτομα περίπου.