Αρχική » Βιβλιοθήκη » Ηλεκτρονικές πηγές

Portal θεατρικής ενημέρωσης

Στα πλαίσια του προγράμματος ψηφιοποίησης συλλογών του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει αναλάβει τη δημιουργία portal θεατρικής ενημέρωσης για λογαριασμό του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Το portal αυτό θα περιλαμβάνει συνδέσεις (links) με:

α) Ελληνικές και ξένες βάσεις δεδομένων σε σχέση με τα αντικείμενα της θεατρολογίας
β) Πανεπιστημιακά Τμήματα θεατρολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
γ) Βιβλιοθήκες, γενικές και ειδικές
δ) Θέατρα και φεστιβάλ στον ελληνικό χώρο

Το έργο της καταχώρησης στοιχείων στο ανωτέρω portal έχει αναλάβει η θεατρολόγος Παναγιώτα Πραμαντιώτη (1-6-2008 έως 31-8-2008).